geschil

als woordenboektrefwoord:

geschil:
o. (-len), onenigheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geschil (zn) :
bonje, conflict, dispuut, meningsverschil, onenigheid, ruzie, strijd, twist, verdeeldheid, wrijving
geschil (zn) :
geschilpunt, strijdpunt, strijdvraag, twistappel, twistpunt, twistvraag, verschilpunt
geschil (zn) :
accident, incident
geschil (zn) :
geding

als synoniem van een ander trefwoord:

onenigheid (zn) :
betwisting, bonje, botsing, controverse, different, disharmonie, geschil, heibel, kif, kift, meningsverschil, misverstand, mot, onaangenaamheid, ongenoegen, onmin, onvrede, ruptuur, ruzie, stront, strubbeling, strubbelingen, trammelant, tweedracht, tweespalt, twist, verdeeldheid, verscheurdheid, woorden, wrijving
strijd (zn) :
aanvaring, actie, bestrijding, botsing, campagne, collisie, competitie, concurrentie, conflict, conflictsituatie, confrontatie, controverse, duel, geschil, gevecht, handgemeen, kamp, kloppartij, knokpartij, krachtmeting, tweegevecht, tweekamp, vechtpartij, veldslag, oorlog, oorlogshandelingen, slag, struggle, treffen, tweedracht, tweestrijd, twist, verzet, vijandelijkheden, wedstrijd, worsteling, wrijving, zielenstrijd
bonje (zn) :
aanvaring, botsing, conflict, disharmonie, dispuut, geschil, heibel, herrie, kif, kift, meningsverschil, mot, onaangenaamheid, onenigheid, onmin, onvrede, ruzie, stront, trammelant, tweespalt, twist, wrijving
conflict (zn) :
aanvaring, bonje, botsing, collisie, conflictsituatie, confrontatie, geschil, gevecht, kamp, meningsverschil, onenigheid, slag, strijd, treffen, tweespalt, twist, veldslag, worsteling, wrijving
controverse (zn) :
geschil, geschilpunt, meningsverschil, onenigheid, pennenstrijd, ruptuur, strijd, strubbeling, twistpunt
meningsverschil (zn) :
bonje, conflict, controverse, dispuut, geschil, onenigheid, twist, verdeeldheid
twist (zn) :
bonje, contestatie, geschil, gevecht, kamp, ruzie, strijd, woordenwisseling
verschil (zn) :
geschil, meningsverschil, onenigheid, twist
kamp (zn) :
geschil, gevecht, oorlog, strijd, twist
woorden (zn) :
bonje, dispuut, geschil, onenigheid
geding (zn) :
geschil, kwestie

woordverbanden van ‘geschil’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c