verdeeldheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onenigheid (zn) :
woorden, ongenoegen, meningsverschil, wrijving, ruzie, onvrede, tweedracht, twist, misverstand, botsing, stront, verdeeldheid, mot, bonje, geschil, trammelant, controverse, heibel, onmin, strubbeling, disharmonie, tweespalt, kift, different, betwisting, verscheurdheid, onaangenaamheid, strubbelingen, ruptuur, kif
ruzie (zn) :
woorden, rel, kabaal, onvrede, gekibbel, verdeeldheid, dispuut, kwestie, onmin, vete, gekijf, disharmonie, gekrakeel, stampei, kift, woordenstrijd, onaangenaamheid, kif
geschil (zn) :
conflict, wrijving, meningsverschil, ruzie, twist, strijd, onenigheid, verdeeldheid, bonje, dispuut
meningsverschil (zn) :
conflict, twist, onenigheid, verdeeldheid, bonje, geschil, dispuut, controverse
tweespalt (zn) :
tweedracht, twist, onenigheid, verdeeldheid, verscheurdheid, partijschap
scheiding (zn) :
breuk, kloof, tweedracht, onenigheid, verdeeldheid, tweespalt
twist (zn) :
tweedracht, onenigheid, verdeeldheid, disharmonie, tweespalt

woordverbanden van ‘verdeeldheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 432:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c