ongenoegen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongenoegen (zn):
ergernis, mishagen, misnoegen, ontevredenheid, onvrede
ongenoegen (zn):
onenigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

onenigheid (zn) :
betwisting, bonje, botsing, controverse, different, disharmonie, geschil, heibel, kif, kift, meningsverschil, misverstand, mot, onaangenaamheid, ongenoegen, onmin, onvrede, ruptuur, ruzie, stront, strubbeling, strubbelingen, trammelant, tweedracht, tweespalt, twist, verdeeldheid, verscheurdheid, woorden, wrijving
ontevredenheid (zn) :
gemelijkheid, misnoegen, mistevredenheid, onbehagen, ongenoegen, ontstemming, onvergenoegdheid, onvoldaanheid, onvrede
wrevel (zn) :
boosheid, ergernis, gramschap, irritatie, kribbigheid, misnoegen, ongenoegen, spijt
mishagen (zn) :
misnoegen, ongenoegen, ontevredenheid

woordverbanden van ‘ongenoegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
misnoegen, ongenoegen, ontevredenheid

Misnoegen — ongenoegen — ontevredenheid. De onaangename gewaarwording, welke door iets, dat tegen onzen zin is, tijdelijk bij ons wordt opgewekt. Bij misnoegen gaat de ontevredenheid gepaard met eene zekere mate van verdriet, bij ongenoegen met wrevel of verbolgenheid. Misnoegen is dus sterker dan ontevredenheid, ongenoegen sterker dan misnoegen. Nadat prins Bismarck herhaalde malen graaf Arnim zijn ongenoegen had te hennen gegeven, riep hij hem uit Parijs terug. Ontevredenheid kan eene eigenschap van het karakter zijn, of evenals misnoegen en ongenoegen een voorbijgaand gemis van tevredenheid, dat door eene daad van een ander ontstaat; in het eerste geval wordt zij ook wel onvergenoegdheid genoemd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
misnoegen, ongenoegen, ontevredenheid, onvergenoegdheid

MISNOEGEN, ONGENOEGEN, ONTEVREDENHEID, ONVERGENOEGDHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 430.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongenoegen
genoegen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.233.229.90.

debug info: 0.002 c