scheuring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

scheiding (zn) :
afscheiding, afzondering, grens, indeling, lijn, losmaking, ontbinding, ontleding, scheidslijn, scheuring, separatie, splitsing, verbreking
schisma (zn) :
afscheiding, breuk, geloofsscheuring, kerkscheuring, scheuring
splitsing (zn) :
ontdubbeling, scheiding, scheuring, splijting, verdeling
afscheiding (zn) :
losmaking, scheiding, scheuring, zifting

woordverbanden van ‘scheuring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onderscheid, verscheidenheid, scheel, verschil, onenigheid, verdeeldheid, tweespalt, twist, scheuring, krakeel

ONDERSCHEID, VERSCHEIDENHEID, SCHEEL, VERSCHIL, ONEENIGHEID, VERDEELDHEID, TWEESPALT, TWIST, SCHEURING, KRAKEEL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 432.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.01 nc