onderscheid

als woordenboektrefwoord:

onderscheid:
o. verschil: onderscheid maken, niet gelijk behandelen, beoordelen ; in de jaren des onderscheids, waarin men zijn oordeel kan gebruiken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderscheid (zn):
decalage, differentie, discriminatie, verschil
onderscheid (zn):
distinctie, onderscheiding
onderscheid (zn):
inzicht, oordeel

als synoniem van een ander trefwoord:

inzicht (zn) :
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
verschil (zn) :
afwijking, contrast, decalage, differentie, discrepantie, divergentie, onderscheid, ongelijkheid, tegenstelling
oordeel (zn) :
doorzicht, inzien, kijk, onderscheid, prudentie, verstand, zicht
discriminatie (zn) :
onderscheid, verschil

woordverbanden van ‘onderscheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onderscheid, verscheidenheid, scheel, verschil, onenigheid, verdeeldheid, tweespalt, twist, scheuring, krakeel

ONDERSCHEID, VERSCHEIDENHEID, SCHEEL, VERSCHIL, ONEENIGHEID, VERDEELDHEID, TWEESPALT, TWIST, SCHEURING, KRAKEEL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 432.

in hedendaagse spelling:
onderscheid, verschil

ONDERSCHEID, VERSCHIL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 30.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onderscheid
gelijkenis, overeenkomst
zie ook:
fijner onderscheid, onderscheid maken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c