afwijking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwijking (zn) :
aberratie, afdwaling, declinatie, derivatie, deviatie, divergentie, ecart, uitwijking, verandering
afwijking (zn) :
feil, gebrek, gebrekkigheid, onvolkomenheid, onregelmatigheid
afwijking (zn) :
abnormaliteit, anomalie, variëteit, verschil
afwijking (zn) :
aberratie, eigenaardigheid, tic, ziekte
afwijking (zn) :
kompasfout

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
abuis, afwijking, defect, erratum, euvel, feil, flater, gebrek, gebrekkigheid, imperfectie, karakterfout, kemel, lapsus, mankement, ongerechtigheid, onjuistheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, schuiver, tekortkoming, vergissing, weeffout
gebrek (zn) :
afwijking, defect, fout, handicap, imperfectie, kwaal, manco, mankement, ondeugd, ongemak, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, tekortkoming, verkeerdheid, zwakheid
onvolkomenheid (zn) :
afwijking, defect, feil, fout, gebrek, imperfectie, mankement, ongerechtigheid, onvolledigheid, onvolmaaktheid, tekortkoming, weeffout
verschil (zn) :
afwijking, contrast, decalage, differentie, discrepantie, divergentie, onderscheid, ongelijkheid, tegenstelling
aberratie (zn) :
abnormaliteit, afdwaling, afwijking, anomalie, deviatie
uitzondering (zn) :
afwijking, buitensluiting, exceptie, uitsluiting
stoornis (zn) :
aandoening, afwijking, gebrek, kwaal, ziekte
eigenaardigheid (zn) :
afwijking, eigenheid, originaliteit, tic
ziekte (zn) :
afwijking, plaag
abnormaliteit (zn) :
afwijking
declinatie (zn) :
afwijking
derivatie (zn) :
afwijking
uitzondering (zn) :
afwijking
variëteit (zn) :
afwijking

woordverbanden van ‘afwijking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 435:

miswijzing, afwijking

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c