onvolkomenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onvolkomenheid (zn) :
afwijking, fout, gebrek, tekortkoming, defect, mankement, weeffout, onvolmaaktheid, onvolledigheid, ongerechtigheid, imperfectie, feil

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
afwijking, gebrek, tekortkoming, defect, vergissing, mankement, schuiver, flater, abuis, euvel, weeffout, erratum, gebrekkigheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, onjuistheid, ongerechtigheid, imperfectie, karakterfout, feil, lapsus, kemel
gebrek (zn) :
ongemak, handicap, zwakheid, afwijking, kwaal, fout, tekortkoming, defect, ondeugd, mankement, manco, verkeerdheid, onvolmaaktheid, onvolkomenheid, imperfectie
tekortkoming (zn) :
zwakheid, fout, gebrek, defect, mankement, euvel, onvolkomenheid, feil
afwijking (zn) :
gebrek, onregelmatigheid, onvolkomenheid, gebrekkigheid, feil
mankement (zn) :
fout, gebrek, tekortkoming, defect, euvel, onvolkomenheid, feil
feil (zn) :
fout, gebrek, tekortkoming, onvolkomenheid, onjuistheid
ongerechtigheid (zn) :
tekortkoming, onvolkomenheid

woordverbanden van ‘onvolkomenheid’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onvolkomenheid
volkomenheid

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c