feil

als woordenboektrefwoord:

feil:
v. (-en), misslag, gebrek.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

feil (zn):
fout, gebrek, onjuistheid, onvolkomenheid, tekortkoming
feil (zn):
fout, onjuist, onvolkomen

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
abuis, afwijking, defect, erratum, euvel, feil, flater, gebrek, gebrekkigheid, imperfectie, karakterfout, kemel, lapsus, mankement, ongerechtigheid, onjuistheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, schuiver, tekortkoming, vergissing, weeffout
onvolkomenheid (zn) :
afwijking, defect, feil, fout, gebrek, imperfectie, mankement, ongerechtigheid, onvolledigheid, onvolmaaktheid, tekortkoming, weeffout
tekortkoming (zn) :
defect, euvel, feil, fout, gebrek, mankement, onvolkomenheid, zwakheid
afwijking (zn) :
feil, gebrek, gebrekkigheid, onvolkomenheid, onregelmatigheid
mankement (zn) :
defect, euvel, feil, fout, gebrek, onvolkomenheid, tekortkoming
verzuim (zn) :
afwezigheid, feil, nalatigheid, omissie, weglating
defect (zn) :
beschadiging, feil, fout, gebrek, manco, storing
gebrek (zn) :
euvel, feil, ontregeling, storing

woordverbanden van ‘feil’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
misvatting, mistasting, misgreep, misbegrip, wanbegrip, dwaling, misverstand, misgissing, vergissing, misslag, feil, mispas, misstap

MISVATTING, MISTASTING, MISGREEP, MISBEGRIP, WANBEGRIP, DWALING, MISVERSTAND, MISGISSING, VERGISSING, MISSLAG, FEIL, MISPAS, MISSTAP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 433.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0109 nc