weglating

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

leemte (zn) :
gaping, gemis, hiaat, lacune, leegte, opening, tekort, tekortkoming, weglating
verzuim (zn) :
afwezigheid, feil, nalatigheid, omissie, weglating
omissie (zn) :
deletie, uitlating, weglating
uitlating (zn) :
lacune, omissie, weglating
lacune (zn) :
uitlating, weglating

woordverbanden van ‘weglating’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c