tekort

als woordenboektrefwoord:

tekort:
o. (-en), wat te kort komt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tekort (zn) :
behoefte, deficiëntie, deprivatie, gebrek, gemis, kort, manco, ontbreken, ontoereikendheid, schaarste, tekortkoming
tekort (zn) :
achterstand, deficit, gat, mali, minus, nadelig saldo
tekort (zn) :
falen, fout, manco, tekortkoming

als synoniem van een ander trefwoord:

gebrek (zn) :
armoede, behoefte, behoeftigheid, deprivatie, gemis, ledigheid, mangel, nood, ontbering, ontoereikendheid, schaarsheid, schaarste, stoornis, tekort
gemis (zn) :
afwezigheid, behoefte, deprivatie, mangel, nood, ontbering, ontbreken, schaarste, tekort
leemte (zn) :
gaping, gemis, hiaat, lacune, leegte, opening, tekort, tekortkoming, weglating
behoefte (zn) :
gebrek, gemis, mangel, nood, noodwendigheid, tekort, verlangen, vraag
verlies (zn) :
daling, derving, gebrek, gemis, nadeel, perte, schade, tekort
manco (zn) :
gaping, gebrek, hiaat, lacune, leegte, leemte, tekort
schuld (zn) :
debet, lening, passief, passiva, tekort
deficit (zn) :
gemis, kastekort, manco, tekort
negatief (zn) :
last, passief, schuld, tekort
gat (zn) :
schuld, tekort, verlies
passief (zn) :
last, schuld, tekort
minus (zn) :
deficit, tekort
deficiëntie (zn) :
gebrek, tekort
tekortkoming (zn) :
schuld, tekort

woordverbanden van ‘tekort’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tekort
afdoend, genoeg, over, overschot, teveel, toereikend, voldoende, zat

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c