derving

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gemis (zn) :
derving, gebrek, leemte, mankement, ontstentenis, tekortkoming, verlies
verlies (zn) :
daling, derving, gebrek, gemis, nadeel, perte, schade, tekort

woordverbanden van ‘derving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 310:

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c