mankement

als woordenboektrefwoord:

mankement:
o. (-en), gebrek, fout.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mankement (zn) :
defect, euvel, feil, fout, gebrek, onvolkomenheid, tekortkoming
mankement (zn) :
lichaamsgebrek

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
abuis, afwijking, defect, erratum, euvel, feil, flater, gebrek, gebrekkigheid, imperfectie, karakterfout, kemel, lapsus, mankement, ongerechtigheid, onjuistheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, schuiver, tekortkoming, vergissing, weeffout
gebrek (zn) :
afwijking, defect, fout, handicap, imperfectie, kwaal, manco, mankement, ondeugd, ongemak, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, tekortkoming, verkeerdheid, zwakheid
onvolkomenheid (zn) :
afwijking, defect, feil, fout, gebrek, imperfectie, mankement, ongerechtigheid, onvolledigheid, onvolmaaktheid, tekortkoming, weeffout
gemis (zn) :
derving, gebrek, leemte, mankement, ontstentenis, tekortkoming, verlies
tekortkoming (zn) :
defect, euvel, feil, fout, gebrek, mankement, onvolkomenheid, zwakheid
euvel (zn) :
defect, fout, gebrek, kwaad, kwaal, mankement, tekortkoming
storing (zn) :
defect, mankement, ongeregeldheid, pech, stoornis, uitval

woordverbanden van ‘mankement’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

mankement
aanleg, begaafdheid, talent

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c