euvel

als woordenboektrefwoord:

euvel:
o. (-en), kwaad ; kwaal; ziekte ; bn. bw. kwaad, slecht, verkeerd: iets euvel opnemen; iem. iets euvel duiden, ten kwade; boos, toornig: in euvelen moede.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

euvel (zn) :
defect, fout, gebrek, kwaad, kwaal, mankement, tekortkoming
euvel (bn) :
kwalijk, kwaad, slecht

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
abuis, afwijking, defect, erratum, euvel, feil, flater, gebrek, gebrekkigheid, imperfectie, karakterfout, kemel, lapsus, mankement, ongerechtigheid, onjuistheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, schuiver, tekortkoming, vergissing, weeffout
aandoening (zn) :
euvel, gebrek, krankheid, kwaal, ongemak, ongesteldheid, ontsteking, stoornis, ziekte
kwaad (zn) :
euvel, gebrek, keerzij, keerzijde, minpunt, schaduwkant, schaduwzijde, tekortkoming
misstand (zn) :
euvel, kwaal, mistoestand, onregelmatigheid, tekortkoming, uitwas, wantoestand
tekortkoming (zn) :
defect, euvel, feil, fout, gebrek, mankement, onvolkomenheid, zwakheid
mankement (zn) :
defect, euvel, feil, fout, gebrek, onvolkomenheid, tekortkoming
kwaal (zn) :
aandoening, euvel, gebrek, klacht, ongemak, stoornis, ziekte
gebrek (zn) :
euvel, feil, ontregeling, storing
kwaad (bn) :
euvel, slecht, verdorven, verkeerd, zondig

woordverbanden van ‘euvel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 155:

erg, boos, slim, slecht, kwaad, euvel

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

euvel
aanleg, begaafdheid, talent

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c