euvel

als woordenboektrefwoord:

euvel:
o. (-en), kwaad ; kwaal; ziekte ; bn. bw. kwaad, slecht, verkeerd: iets euvel opnemen; iem. iets euvel duiden, ten kwade; boos, toornig: in euvelen moede.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

euvel (zn) :
kwaal, fout, gebrek, tekortkoming, defect, kwaad, mankement
euvel (bn) :
slecht, kwalijk, kwaad

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
afwijking, gebrek, tekortkoming, defect, vergissing, mankement, schuiver, flater, abuis, euvel, weeffout, erratum, gebrekkigheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, onjuistheid, ongerechtigheid, imperfectie, karakterfout, feil, lapsus, kemel
aandoening (zn) :
ziekte, ongemak, ontsteking, stoornis, kwaal, gebrek, euvel, ongesteldheid, krankheid
kwaad (zn) :
gebrek, tekortkoming, keerzijde, minpunt, schaduwzijde, euvel, keerzij, schaduwkant
misstand (zn) :
kwaal, tekortkoming, wantoestand, uitwas, euvel, onregelmatigheid, mistoestand
tekortkoming (zn) :
zwakheid, fout, gebrek, defect, mankement, euvel, onvolkomenheid, feil
mankement (zn) :
fout, gebrek, tekortkoming, defect, euvel, onvolkomenheid, feil
kwaal (zn) :
klacht, ziekte, aandoening, ongemak, stoornis, gebrek, euvel
gebrek (zn) :
storing, euvel, ontregeling, feil
kwaad (bn) :
slecht, verkeerd, zondig, verdorven, euvel

woordverbanden van ‘euvel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 155:

erg, boos, slim, slecht, kwaad, euvel

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

euvel
aanleg, begaafdheid, talent

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c