euvel

als woordenboektrefwoord:

euvel:
o. (-en), kwaad ; kwaal; ziekte ; bn. bw. kwaad, slecht, verkeerd: iets euvel opnemen; iem. iets euvel duiden, ten kwade; boos, toornig: in euvelen moede.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

euvel (zn):
defect, fout, gebrek, kwaad, kwaal, mankement, tekortkoming
euvel (bn):
kwalijk, kwaad, slecht

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
abuis, afwijking, defect, erratum, euvel, feil, flater, gebrek, gebrekkigheid, imperfectie, karakterfout, kemel, lapsus, mankement, ongerechtigheid, onjuistheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, schuiver, tekortkoming, vergissing, weeffout
aandoening (zn) :
euvel, gebrek, krankheid, kwaal, ongemak, ongesteldheid, ontsteking, stoornis, ziekte
kwaad (zn) :
euvel, gebrek, keerzij, keerzijde, minpunt, schaduwkant, schaduwzijde, tekortkoming
misstand (zn) :
euvel, kwaal, mistoestand, onregelmatigheid, tekortkoming, uitwas, wantoestand
tekortkoming (zn) :
defect, euvel, feil, fout, gebrek, mankement, onvolkomenheid, zwakheid
mankement (zn) :
defect, euvel, feil, fout, gebrek, onvolkomenheid, tekortkoming
kwaal (zn) :
aandoening, euvel, gebrek, klacht, ongemak, stoornis, ziekte
gebrek (zn) :
euvel, feil, ontregeling, storing
kwaad (bn) :
euvel, slecht, verdorven, verkeerd, zondig

woordverbanden van ‘euvel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
erg, boos, slim, slecht, kwaad, euvel

ERG, BOOS, SLIM, SLECHT, KWAAD, EUVEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 155.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

euvel
aanleg, begaafdheid, talent

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0029 c