vergissing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
afwijking, gebrek, tekortkoming, defect, vergissing, mankement, schuiver, flater, abuis, euvel, weeffout, erratum, gebrekkigheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, onjuistheid, ongerechtigheid, imperfectie, karakterfout, feil, lapsus, kemel
blunder (zn) :
domheid, bok, stommiteit, misser, vergissing, uitglijder, flater, miskleun, kemel
misslag (zn) :
dwaling, fout, mislukking, misser, vergissing, misstap, flater, misgreep
flater (zn) :
stommiteit, blunder, fout, vergissing, uitglijder, misslag, kemel
misvatting (zn) :
dwaling, misverstand, vergissing, abuis, misgreep, malentendu
abuis (zn) :
dwaling, fout, vergissing, misvatting, misslag, misgreep
misgreep (zn) :
dwaling, fout, vergissing, flater, misslag, miskleun
bok (zn) :
stommiteit, blunder, vergissing, flater, misslag
kemel (zn) :
bok, blunder, fout, vergissing, misstap, flater
afdwaling (zn) :
fout, vergissing, deviatie, aberratie, lapsus
dwaling (zn) :
waan, fout, vergissing, misvatting, misslag
misrekening (zn) :
fout, vergissing

woordverbanden van ‘vergissing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Misvatting is eene verkeerde opvatting, die zoo zij blijft bestaan, tot een misverstand, kan leiden. Dwaling is een verkeerd begrip, dat wij ons van de eene of andere zaak gevormd hebben. Abuis, dat aan het Fransch ontleend is, beteekende oorspronkelijk eene misleiding, thans eene dwaling, eene vergissing; het is eene zachte uitdrukking om eene meening of behandeling als onwaar, onjuist of verkeerd te kenmerken. Eene vergissing is eene onjuiste gissing, waarbij men te goeder trouw was; eene daadr, die het gevolg eener onjuiste meening was, wordt ook eene vergissing genoemd. Hij begin eene leelijke vergissing door mijn hoed mede te nemen. Hij herstelde spoedig zijn abuis. Voor mij zou het abuis niet nadeelig geweest zijn, want zijn hoed was beter dan de mijne. Een wanbegrip is meer dan een verkeerd begrip; het is schadelijk tevens. De voorstelling, die sommige menschen zich van de godheid vormen als een wraakzuchtig wezen, is een wanbegrip. Vooroordeel is eene meening, die men omhelsd heeft, zonder dat zij op voldoende gronden rust, en die het juiste verder denken verhindert. Misrekening noemt men het falen eener berekening. Dat hij niet tot die betrekking benoemd is, is voor hem eene geduchte misrekening. Vooroordeelen zijn gevaarlijker clan dwalingen, want dwalen onderstelt onderzoek, en voor voortgezet onderzoek moet zelfs de meest hardnekkige dwaling eindelijk wijken. De volwassene behoort de vooroordeelen zijner jeugd af te leggen; wanneer hij echter beweert in geene dwalingen te vervallen, dan is hij zeker bevooroordeeld.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 433:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c