afdwaling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afdwaling (zn) :
aberratie, deviatie, fout, lapsus, vergissing

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijking (zn) :
aberratie, afdwaling, declinatie, derivatie, deviatie, divergentie, ecart, uitwijking, verandering
fout (zn) :
afdwaling, blunder, dwaling, misgreep, misslag, misstap, zonde, zwakheid
aberratie (zn) :
abnormaliteit, afdwaling, afwijking, anomalie, deviatie
deviatie (zn) :
afdwaling, koersverandering

woordverbanden van ‘afdwaling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afdwaling, doling, dwaling

Het eerste duidt eene daad aan, het tweede een begrip. Eene afdwaling, is de afwijking van het goede pad, het koesteren van een dwaalbegrip en, daaruit voortvloeiend, het plegen eener verkeerde daad, het doen eener zonde. In zooverre dus synoniem met zonde. Breng hem zacht zijne afdwaling onder het oog en hij zal tot inkeer komen. Eene dwaling daarentegen is eene gedachte, die met de waarheid in strijd is, een dwaalbegrip, en derhalve geen daad. Het was eene dwaling, dat men dacht, dat de aarde het middelpunt van het heelal was. Doling wordt vooral gebezigd van iets dat zedelijk verkeerd geacht wordt. Het gebruik van dit woord is tot den deftigen stijl beperkt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c