verandering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verandering (zn) :
aanpassing, accommodatie, adaptatie, afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, assimilatie, beweging, bewerking, bijstelling, changement, correctie, gedaantewisseling, hervorming, keer, kentering, metamorfose, modificatie, mutatie, ommekeer, ommezwaai, omslag, omvorming, omwenteling, omzetting, overgang, transformatie, transmutatie, variatie, verbetering, verdraaiing, verplaatsing, vervorming, verwisseling, wending, wijziging, wissel, wisseling

als synoniem van een ander trefwoord:

wijziging (zn) :
aanpassing, aanvulling, alteratie, correctie, hergroepering, herschikking, herziening, modificatie, mutatie, redres, reorganisatie, revisie, variatie, verandering
verplaatsing (zn) :
beweging, migratie, omzetting, overbrenging, permutatie, transplantatie, verandering, verlegging, verschikking, verschuiving, vervoer, verwisseling, verzetting
verbetering (zn) :
correctie, herstelling, hervorming, herziening, oppuntstelling, rechtzetting, rectificatie, reform, verandering, verheffing, vervolmaking
aanpassing (zn) :
accommodatie, adaptatie, alteratie, assimilatie, bewerking, bijstelling, modificatie, mutatie, verandering, wissel, wisseling
wending (zn) :
draai, draaiing, keer, kronkeling, omdraaiing, ommekeer, ommezwaai, rotatie, tournure, verandering, volte, zwenk
transformatie (zn) :
gedaanteverandering, gedaanteverwisseling, herschepping, omvorming, omzetting, verandering, vervorming
afwijking (zn) :
aberratie, afdwaling, declinatie, derivatie, deviatie, divergentie, ecart, uitwijking, verandering
afwisseling (zn) :
gevarieerdheid, nieuwe geluiden, variatie, verandering, verscheidenheid
omwenteling (zn) :
aardverschuiving, ommekeer, opschudding, revolutie, verandering
ommezwaai (zn) :
kentering, ommekeer, omwenteling, omzwaai, verandering, wending
evolutie (zn) :
loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, verandering, verloop
mutatie (zn) :
permutatie, verandering, verwisseling, wijziging, wisseling
hervorming (zn) :
herschepping, reorganisatie, verandering, verbetering
kentering (zn) :
keerpunt, omkering, ommekeer, ommezwaai, verandering
overstap (zn) :
omschakeling, overgang, overschakeling, verandering
keer (zn) :
ommekeer, omslag, terugkeer, verandering, wending
beweging (zn) :
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
vervorming (zn) :
omvorming, transformatie, verandering
wisseling (zn) :
afwisseling, variatie, verandering
omvorming (zn) :
transformatie, verandering
omzetting (zn) :
transformatie, verandering
correctie (zn) :
aanpassing, verandering
omslag (zn) :
kentering, verandering
variatie (zn) :
verandering, wijziging

woordverbanden van ‘verandering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afwisseling:
verandering, verscheidenheid, schakering
keer:
ommekeer, verandering
omkeer:
terugkeer, verandering
omwenteling:
verandering
verloop:
verandering, achteruitgang, verval, verzwakking

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c