verandering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verandering (zn) :
afwisseling, verbetering, wissel, aanpassing, wisseling, keer, correctie, transformatie, overgang, wijziging, omslag, verplaatsing, metamorfose, variatie, wending, beweging, hervorming, bewerking, omwenteling, omzetting, vervorming, modificatie, accommodatie, mutatie, ommekeer, omvorming, assimilatie, ommezwaai, kentering, adaptatie, alteratie, alternantie, alternering, bijstelling, verwisseling, changement, gedaantewisseling, verdraaiing, transmutatie, alternatie

als synoniem van een ander trefwoord:

wijziging (zn) :
aanpassing, verandering, correctie, variatie, aanvulling, modificatie, herziening, mutatie, revisie, alteratie, reorganisatie, herschikking, hergroepering, redres
verplaatsing (zn) :
vervoer, verschuiving, verandering, transplantatie, beweging, omzetting, migratie, verzetting, verwisseling, verschikking, verlegging, overbrenging, permutatie
verbetering (zn) :
verandering, correctie, hervorming, herziening, rectificatie, reform, herstelling, vervolmaking, verheffing, rechtzetting, oppuntstelling
aanpassing (zn) :
wissel, wisseling, verandering, bewerking, modificatie, accommodatie, mutatie, assimilatie, adaptatie, alteratie, bijstelling
wending (zn) :
draai, verandering, keer, rotatie, ommekeer, ommezwaai, draaiing, zwenk, omdraaiing, kronkeling, volte, tournure
transformatie (zn) :
verandering, omzetting, vervorming, omvorming, herschepping, gedaanteverwisseling, gedaanteverandering
afwijking (zn) :
verandering, afdwaling, deviatie, divergentie, derivatie, uitwijking, ecart, declinatie, aberratie
afwisseling (zn) :
verandering, variatie, verscheidenheid, nieuwe geluiden, gevarieerdheid
omwenteling (zn) :
verandering, revolutie, opschudding, ommekeer, aardverschuiving
ommezwaai (zn) :
verandering, wending, omwenteling, ommekeer, kentering, omzwaai
evolutie (zn) :
verandering, loop, ontwikkeling, verloop, ontwikkelingsgang
mutatie (zn) :
wisseling, verandering, wijziging, verwisseling, permutatie
hervorming (zn) :
verbetering, verandering, reorganisatie, herschepping
kentering (zn) :
keerpunt, verandering, ommekeer, omkering, ommezwaai
overstap (zn) :
verandering, overgang, overschakeling, omschakeling
keer (zn) :
verandering, omslag, wending, terugkeer, ommekeer
beweging (zn) :
vooruitgang, verandering, groei, ontwikkeling
vervorming (zn) :
verandering, transformatie, omvorming
wisseling (zn) :
afwisseling, verandering, variatie
omvorming (zn) :
verandering, transformatie
omzetting (zn) :
verandering, transformatie
correctie (zn) :
aanpassing, verandering
omslag (zn) :
verandering, kentering
variatie (zn) :
verandering, wijziging

woordverbanden van ‘verandering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afwisseling:
verandering, verscheidenheid, schakering
keer:
ommekeer, verandering
omkeer:
terugkeer, verandering
omwenteling:
verandering
verloop:
verandering, achteruitgang, verval, verzwakking

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c