herschepping

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herschepping (zn):
gedaanteverandering, hervorming, metamorfose, omvorming, transformatie
herschepping (zn):
wedergeboorte

als synoniem van een ander trefwoord:

transformatie (zn) :
gedaanteverandering, gedaanteverwisseling, herschepping, omvorming, omzetting, verandering, vervorming
hervorming (zn) :
herschepping, reorganisatie, verandering, verbetering

woordverbanden van ‘herschepping’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c