hervorming

als woordenboektrefwoord:

hervorming:
v. vernieuwing; de Hervorming, de reformatie in het begin der 16e eeuw.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hervorming (zn) :
herschepping, reorganisatie, verandering, verbetering
hervorming (zn) :
kerkhervorming, protestantisme, reformatie
hervorming (zn) :
perestrojka

als synoniem van een ander trefwoord:

verandering (zn) :
aanpassing, accommodatie, adaptatie, afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, assimilatie, beweging, bewerking, bijstelling, changement, correctie, gedaantewisseling, hervorming, keer, kentering, metamorfose, modificatie, mutatie, ommekeer, ommezwaai, omslag, omvorming, omwenteling, omzetting, overgang, transformatie, transmutatie, variatie, verbetering, verdraaiing, verplaatsing, vervorming, verwisseling, wending, wijziging, wissel, wisseling
verbetering (zn) :
correctie, herstelling, hervorming, herziening, oppuntstelling, rechtzetting, rectificatie, reform, verandering, verheffing, vervolmaking
herschepping (zn) :
gedaanteverandering, hervorming, metamorfose, omvorming, transformatie

woordverbanden van ‘hervorming’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c