verbetering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbetering (zn) :
correctie, herstelling, hervorming, herziening, oppuntstelling, rechtzetting, rectificatie, reform, verandering, verheffing, vervolmaking
verbetering (zn) :
beterschap, herstel, stap vooruit, vooruitgang

als synoniem van een ander trefwoord:

verandering (zn) :
aanpassing, accommodatie, adaptatie, afwisseling, alteratie, alternantie, alternatie, alternering, assimilatie, beweging, bewerking, bijstelling, changement, correctie, gedaantewisseling, hervorming, keer, kentering, metamorfose, modificatie, mutatie, ommekeer, ommezwaai, omslag, omvorming, omwenteling, omzetting, overgang, transformatie, transmutatie, variatie, verbetering, verdraaiing, verplaatsing, vervorming, verwisseling, wending, wijziging, wissel, wisseling
herstel (zn) :
beterschap, convalescentie, genezing, reconvalescentie, recuperatie, verbetering
vooruitgang (zn) :
expansie, groei, ontwikkeling, progressie, verbetering, voortgang, vordering
herstel (zn) :
herneming, herstelling, reconstructie, redres, restauratie, verbetering
hervorming (zn) :
herschepping, reorganisatie, verandering, verbetering
correctie (zn) :
controle, nakijken, revisie, verbetering
vordering (zn) :
progressie, verbetering, vooruitgang

woordverbanden van ‘verbetering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c