voortgang

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voortgang (zn) :
loop, progressie, schot, voortzetting, vooruitgang, vordering

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
progressie (zn) :
opklimming, schot, stijging, voortgang, voortschrijding, vooruitgang, vordering
vooruitgang (zn) :
expansie, groei, ontwikkeling, progressie, verbetering, voortgang, vordering
voortzetting (zn) :
continuatie, gestadigheid, vervolg, voortduring, voortgang
loop (zn) :
afwikkeling, ontwikkeling, verloop, voortgang
schot (zn) :
beweging, tempo, vaart, voortgang
continuïteit (zn) :
voortbestaan, voortgang
vordering (zn) :
voortgang

woordverbanden van ‘voortgang’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c