opvoeding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
vorming (zn) :
formatie, maak, ontwikkeling, oprichting, opvoeding, organisatie, samenstelling, scholing, stichting, vervaardiging
opleiding (zn) :
educatie, lering, les, onderricht, onderwijs, opvoeding, scholing, training, vorming
vorming (zn) :
educatie, ontwikkeling, opleiding, opvoeding
educatie (zn) :
beschaving, onderwijs, opvoeding, vorming

woordverbanden van ‘opvoeding’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c