vooruitgang

als woordenboektrefwoord:

vooruitgang:
m. vordering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vooruitgang (zn) :
expansie, groei, ontwikkeling, progressie, verbetering, voortgang, vordering

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
progressie (zn) :
opklimming, schot, stijging, voortgang, voortschrijding, vooruitgang, vordering
voortgang (zn) :
loop, progressie, schot, voortzetting, vooruitgang, vordering
verbetering (zn) :
beterschap, herstel, stap vooruit, vooruitgang
beweging (zn) :
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
vaart (zn) :
dynamiek, elan, kracht, schwung, vooruitgang
vlucht (zn) :
bloei, expansie, ontwikkeling, vooruitgang
vordering (zn) :
progressie, verbetering, vooruitgang

woordverbanden van ‘vooruitgang’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vooruitgang
achteruitgang

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c