groei

als woordenboektrefwoord:

groei:
m. het groeien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
groei (zn) :
groeikracht

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
aanwas (zn) :
aangroeiing, aanslibbing, accres, groei, toename, toeneming, vergroting, vermeerdering, aangroei, uitbreiding, stijging
uitbouw (zn) :
expansie, groei, ontplooiing, ontwikkeling, schaalvergroting, uitbreiding, vergroting
uitzetting (zn) :
expansie, groei, opzetting, opzwelling, rekking, uitbreiding, verwijding, zwelling
vooruitgang (zn) :
expansie, groei, ontwikkeling, progressie, verbetering, voortgang, vordering
expansie (zn) :
extensie, groei, toename, uitbreiding, uitdijing, vergroting
verloop (zn) :
groei, groeiproces, rijping, rijpingsproces, wasdom
beweging (zn) :
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
bloei (zn) :
groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht
ontplooiing (zn) :
bloei, groei, ontwikkeling, wasdom
proliferatie (zn) :
groei, toename, vermenigvuldiging
uitbreiding (zn) :
aangroei, aanwas, groei
groeien (zn) :
groei

woordverbanden van ‘groei’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 175:

fleur, bloei, groei

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 223:

groei, bloei, fleur

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 427:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c