groei

als woordenboektrefwoord:

groei:
m. het groeien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

groei (zn):
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
groei (zn):
groeikracht

als synoniem van een ander trefwoord:

ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
aanwas (zn) :
aangroeiing, aanslibbing, accres, groei, toename, toeneming, vergroting, vermeerdering, aangroei, uitbreiding, stijging
uitbouw (zn) :
expansie, groei, ontplooiing, ontwikkeling, schaalvergroting, uitbreiding, vergroting
uitzetting (zn) :
expansie, groei, opzetting, opzwelling, rekking, uitbreiding, verwijding, zwelling
vooruitgang (zn) :
expansie, groei, ontwikkeling, progressie, verbetering, voortgang, vordering
expansie (zn) :
extensie, groei, toename, uitbreiding, uitdijing, vergroting
verloop (zn) :
groei, groeiproces, rijping, rijpingsproces, wasdom
beweging (zn) :
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
bloei (zn) :
groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht
ontplooiing (zn) :
bloei, groei, ontwikkeling, wasdom
proliferatie (zn) :
groei, toename, vermenigvuldiging
uitbreiding (zn) :
aangroei, aanwas, groei
groeien (zn) :
groei

woordverbanden van ‘groei’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
fleur, bloei, groei

FLEUR, BLOEI, GROEI

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 175.

in hedendaagse spelling:
groei, bloei, fleur

GROEI, BLOEI, FLEUR

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 223.

in hedendaagse spelling:
groei, bloei, fleur, tier, aanwas, vergroting, vermeerdering, vermenigvuldiging

GROEI, BLOEI, FLEUR, TIER, AANWAS, VERGROOTING, VERMEERDERING, VERMENIGVULDIGING

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 427.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c