uitbreiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitbreiding (zn) :
expansie, extensie, toename, uitdijing, uitleg, uitzetting, vergroting, vermeerdering, verruiming
uitbreiding (zn) :
aangroei, aanwas, groei
uitbreiding (zn) :
uitstrekking
uitbreiding (zn) :
verbreiding

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
aanvulling (zn) :
aanhangsel, addendum, appendix, bijblad, bijlage, bijvoegsel, bijvulling, complement, expletie, supplement, suppletie, toeslag, toevoeging, uitbreiding
aanwas (zn) :
aangroeiing, aanslibbing, accres, groei, toename, toeneming, vergroting, vermeerdering, aangroei, uitbreiding, stijging
uitbouw (zn) :
expansie, groei, ontplooiing, ontwikkeling, schaalvergroting, uitbreiding, vergroting
uitzetting (zn) :
expansie, groei, opzetting, opzwelling, rekking, uitbreiding, verwijding, zwelling
proliferatie (zn) :
uitbreiding, verbreiding, vermenigvuldiging, verspreiding, voortplanting
expansie (zn) :
extensie, groei, toename, uitbreiding, uitdijing, vergroting
opbouw (zn) :
bevordering, opbouwing, uitbreiding
uitleg (zn) :
uitbreiding

woordverbanden van ‘uitbreiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c