uitbreiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitbreiding (zn) :
toename, uitleg, uitzetting, vergroting, extensie, expansie, uitdijing, verruiming, vermeerdering
uitbreiding (zn) :
groei, aangroei, aanwas
uitbreiding (zn) :
uitstrekking
uitbreiding (zn) :
verbreiding

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
groeien, was, uitbreiding, verhoging, vooruitgang, opgroeien, opkomst, toename, ontwikkeling, stijging, rijping, aanwas, wasdom, rijpingsproces, groeiproces, ontplooiing, vermeerdering, ontwikkelingsgang, toeneming
aanvulling (zn) :
uitbreiding, toeslag, toevoeging, bijlage, aanhangsel, bijvoegsel, supplement, appendix, complement, bijblad, suppletie, expletie, bijvulling, addendum
aanwas (zn) :
uitbreiding, toename, groei, vergroting, stijging, aangroei, vermeerdering, toeneming, aanslibbing, aangroeiing, accres
uitbouw (zn) :
uitbreiding, groei, vergroting, ontwikkeling, expansie, schaalvergroting, ontplooiing
uitzetting (zn) :
uitbreiding, groei, zwelling, expansie, rekking, opzetting, verwijding, opzwelling
proliferatie (zn) :
uitbreiding, verspreiding, voortplanting, vermenigvuldiging, verbreiding
expansie (zn) :
uitbreiding, toename, groei, vergroting, extensie, uitdijing
opbouw (zn) :
uitbreiding, bevordering, opbouwing
uitleg (zn) :
uitbreiding

woordverbanden van ‘uitbreiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c