toeslag

als woordenboektrefwoord:

toeslag:
m. toewijzing van een koop ; extra-betaling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toeslag (zn) :
verhoging, opslag, aanvulling, vergoeding, toelage, gratificatie, bijslag, opleg, taks, toewijzing, bijbetaling

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
tegemoetkoming, toeslag, verhaal, loon, reparatie, herstel, vervanging, beloning, compensatie, teruggave, toelage, uitkering, genoegdoening, gratificatie, restitutie, bijslag, taks, retributie, terugbetaling, tegenprestatie, schadevergoeding, schadeloosstelling, goedmaking, remuneratie, redres
aanvulling (zn) :
uitbreiding, toeslag, toevoeging, bijlage, aanhangsel, bijvoegsel, supplement, appendix, complement, bijblad, suppletie, expletie, bijvulling, addendum
gratificatie (zn) :
toeslag, premie, vergoeding, bonus, extraatje, gift, toelage, remuneratie, boni
verhoging (zn) :
toeslag, toename, vergroting, stijging, versterking, vermeerdering
bonus (zn) :
toeslag, premie, gratificatie, tantième, winstaandeel
opslag (zn) :
toeslag, salarisverhoging, prijsverhoging
premie (zn) :
toeslag, geschenk, beloning, bonus
bijslag (zn) :
toeslag

woordverbanden van ‘toeslag’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toeslag
korting

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c