toeslag

als woordenboektrefwoord:

toeslag:
m. toewijzing van een koop ; extra-betaling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toeslag (zn) :
aanvulling, bijbetaling, bijslag, gratificatie, opleg, opslag, taks, toelage, toewijzing, vergoeding, verhoging

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
aanvulling (zn) :
aanhangsel, addendum, appendix, bijblad, bijlage, bijvoegsel, bijvulling, complement, expletie, supplement, suppletie, toeslag, toevoeging, uitbreiding
gratificatie (zn) :
boni, bonus, extraatje, gift, premie, remuneratie, toelage, toeslag, vergoeding
verhoging (zn) :
stijging, toename, toeslag, vergroting, vermeerdering, versterking
bonus (zn) :
gratificatie, premie, tantième, toeslag, winstaandeel
opslag (zn) :
prijsverhoging, salarisverhoging, toeslag
premie (zn) :
beloning, bonus, geschenk, toeslag
bijslag (zn) :
toeslag

woordverbanden van ‘toeslag’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toeslag
korting

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c