vervanging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervanging (zn):
onderschuiving, substitutie, vernieuwing
vervanging (zn):
interim, vertegenwoordiging
vervanging (zn):
vergoeding

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
interim (zn) :
invaller, vervanger, vervanging
aflossing (zn) :
vervanging
vernieuwing (zn) :
vervanging

woordverbanden van ‘vervanging’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c