vervanging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vervanging (zn):
onderschuiving, substitutie, vernieuwing
vervanging (zn):
interim, vertegenwoordiging
vervanging (zn):
vergoeding

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
interim (zn) :
invaller, vervanger, vervanging
aflossing (zn) :
vervanging
vernieuwing (zn) :
vervanging

woordverbanden van ‘vervanging’ grafisch weergegeven

zie ook:
ter vervanging van

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.002 c