compensatie

als woordenboektrefwoord:

compensatie:
v. (...tiƫn, -s), vergoeding ; vereffening.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

compensatie (zn):
schadeloosstelling, tegemoetkoming, tegenwicht, vereffening, vergoeding
compensatie (zn):
schadeloosstelling, schuldvergelijking

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
genoegdoening (zn) :
compensatie, eerherstel, revanche, schadeloosstelling
vereffening (zn) :
compensatie, egalisatie, equatie, verevening

woordverbanden van ‘compensatie’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c