genoegdoening

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

genoegdoening (zn) :
compensatie, eerherstel, revanche, schadeloosstelling

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
voldoening (zn) :
eerherstel, genoegdoening, rehabilitatie
verhaal (zn) :
genoegdoening, schadevergoeding
herstel (zn) :
genoegdoening

woordverbanden van ‘genoegdoening’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0024 c