tevredenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tevredenheid (zn) :
goedkeuring, genoegen, voldoening, schik, voldaanheid, vergenoegdheid, satisfactie

als synoniem van een ander trefwoord:

genoegen (zn) :
plezier, vreugde, bevrediging, vermaak, pret, tevredenheid, vrolijkheid, genot, lust, aardigheid, voldoening, heerlijkheid, welbehagen, behagen, gein, schik, lol, blijdschap, welgevallen, leut, gading, jolijt, geneugte, ingenomenheid, sjeu, jeu, leute
goedkeuring (zn) :
toestemming, erkenning, instemming, toelating, tevredenheid, akkoord, zegen, voldoening, overeenstemming, aanvaarding, goedvinden, fiat, agreatie
voldoening (zn) :
instemming, bevrediging, tevredenheid, goedkeuring, genoegen, vergenoegdheid, satisfactie
schik (zn) :
plezier, tevredenheid

woordverbanden van ‘tevredenheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tevredenheid
ontevredenheid, onvrede

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c