tevredenheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tevredenheid (zn) :
genoegen, goedkeuring, satisfactie, schik, vergenoegdheid, voldaanheid, voldoening

als synoniem van een ander trefwoord:

genoegen (zn) :
aardigheid, behagen, bevrediging, blijdschap, gading, gein, geneugte, genot, heerlijkheid, ingenomenheid, jeu, jolijt, leut, leute, lol, lust, plezier, pret, schik, sjeu, tevredenheid, vermaak, voldoening, vreugde, vrolijkheid, welbehagen, welgevallen
goedkeuring (zn) :
aanvaarding, agreatie, akkoord, erkenning, fiat, goedvinden, instemming, overeenstemming, tevredenheid, toelating, toestemming, voldoening, zegen
voldoening (zn) :
bevrediging, genoegen, goedkeuring, instemming, satisfactie, tevredenheid, vergenoegdheid
schik (zn) :
plezier, tevredenheid

woordverbanden van ‘tevredenheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

tevredenheid
ontevredenheid, onvrede

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c