overeenstemming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenstemming (zn) :
harmonie, overeenkomst, eenheid, afspraak, akkoord, goedkeuring, regeling, contract, vergelijk, eendracht, goedvinden, consensus, unanimiteit, verstandhouding, eenstemmigheid, eensgezindheid
overeenstemming (zn) :
afspiegeling, evenwicht, compatibiliteit, uniformiteit, enigheid, congruentie, verenigbaarheid, gemeenschappelijkheid, conformiteit, combineerbaarheid, concordantie
overeenstemming (zn) :
gelijkheid, gelijkenis, parallel, analogie, verwantschap

als synoniem van een ander trefwoord:

harmonie (zn) :
overeenkomst, gelijkheid, eenheid, rust, overeenstemming, eendracht, enigheid, evenwichtigheid, evenredigheid, eenstemmigheid, eensgezindheid, eenparigheid, concordantie
goedkeuring (zn) :
toestemming, erkenning, instemming, toelating, tevredenheid, akkoord, zegen, voldoening, overeenstemming, aanvaarding, goedvinden, fiat, agreatie
afspraak (zn) :
verplichting, overeenkomst, toelating, akkoord, regeling, contract, schikking, overeenstemming, deal, fiat, convenant, pact, stipulatie
vergelijk (zn) :
overeenkomst, compromis, arrangement, akkoord, transactie, regeling, schikking, overeenstemming, dading
akkoord (zn) :
overeenkomst, afspraak, regeling, contract, schikking, vergelijk, overeenstemming, deal, convenant
analogie (zn) :
overeenkomst, gelijkenis, overeenstemming, parallel, vergelijkbaarheid, overeenkomstigheid
eensgezindheid (zn) :
overeenkomst, overeenstemming, unanimiteit, eenstemmigheid, eendrachtigheid
consensus (zn) :
overeenstemming, unanimiteit, wilsovereenstemming, raamakkoord
eenheid (zn) :
harmonie, overeenstemming, eendracht, enigheid, eenstemmigheid
oplossing (zn) :
arrangement, regeling, schikking, vergelijk, overeenstemming
overeenkomst (zn) :
gelijkheid, overeenstemming, consensus, eenstemmigheid
contract (zn) :
overeenkomst, afspraak, overeenstemming, verbintenis
arrangement (zn) :
regeling, schikking, vergelijk, overeenstemming
evenwicht (zn) :
gelijkheid, balans, overeenstemming
goedvinden (ww) :
goedkeuring, permissie, welbehagen, overeenstemming, welnemen, goeddunken, goedachten

woordverbanden van ‘overeenstemming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 437:

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c