overeenstemming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
overeenstemming (zn) :
afspiegeling, combineerbaarheid, compatibiliteit, concordantie, conformiteit, congruentie, enigheid, evenwicht, gemeenschappelijkheid, uniformiteit, verenigbaarheid
overeenstemming (zn) :
analogie, gelijkenis, gelijkheid, parallel, verwantschap

als synoniem van een ander trefwoord:

harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
goedkeuring (zn) :
aanvaarding, agreatie, akkoord, erkenning, fiat, goedvinden, instemming, overeenstemming, tevredenheid, toelating, toestemming, voldoening, zegen
afspraak (zn) :
akkoord, contract, convenant, deal, fiat, overeenkomst, overeenstemming, pact, regeling, schikking, stipulatie, toelating, verplichting
vergelijk (zn) :
akkoord, arrangement, compromis, dading, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, transactie
akkoord (zn) :
afspraak, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
analogie (zn) :
gelijkenis, overeenkomst, overeenkomstigheid, overeenstemming, parallel, vergelijkbaarheid
eensgezindheid (zn) :
eendrachtigheid, eenstemmigheid, overeenkomst, overeenstemming, unanimiteit
consensus (zn) :
overeenstemming, raamakkoord, unanimiteit, wilsovereenstemming
eenheid (zn) :
eendracht, eenstemmigheid, enigheid, harmonie, overeenstemming
oplossing (zn) :
arrangement, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
overeenkomst (zn) :
consensus, eenstemmigheid, gelijkheid, overeenstemming
contract (zn) :
afspraak, overeenkomst, overeenstemming, verbintenis
arrangement (zn) :
overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
evenwicht (zn) :
balans, gelijkheid, overeenstemming
goedvinden (ww) :
goedachten, goeddunken, goedkeuring, overeenstemming, permissie, welbehagen, welnemen

woordverbanden van ‘overeenstemming’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 437:

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c