pact

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenkomst (zn) :
koop, afspraak, verdrag, akkoord, regeling, contract, schikking, vergelijk, akte, verbintenis, conventie, deal, convenant, pact, charter, stipulatie, agreement
afspraak (zn) :
verplichting, overeenkomst, toelating, akkoord, regeling, contract, schikking, overeenstemming, deal, fiat, convenant, pact, stipulatie
verbond (zn) :
overeenkomst, verdrag, bondgenootschap, alliantie, verbintenis, liga, pact, aaneenvoeging
verdrag (zn) :
overeenkomst, verbond, akkoord, contract, conventie, pact, traktaat, concordaat
handvest (zn) :
oorkonde, privilege, keur, pact, charter
conventie (zn) :
overeenkomst, verdrag, convenant, pact
traktaat (zn) :
verdrag, pact

woordverbanden van ‘pact’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c