regeling

als woordenboektrefwoord:

regeling:
v. (-en), schikking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
beding, bepaling, besluit, bevel, decreet, gebod, injunctie, lastgeving, ordonnantie, precept, prescriptie, protocol, regel, regelgeving, regeling, reglement, richtlijn, statuut, verordening, voorwaarde
overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
organisatie (zn) :
behandeling, compositie, instelling, opzet, ordening, regeling, rangschikking, samenstelling, schikking, stelsel, structurering, structuur, systeem, vorming
overeenkomst (zn) :
afspraak, agreement, akkoord, akte, charter, contract, convenant, conventie, deal, koop, pact, regeling, schikking, stipulatie, verbintenis, verdrag, vergelijk
afspraak (zn) :
akkoord, contract, convenant, deal, fiat, overeenkomst, overeenstemming, pact, regeling, schikking, stipulatie, toelating, verplichting
inrichting (zn) :
constructie, indeling, maaksel, opstelling, ordening, plaatsing, rangschikking, regeling, samenstelling, schikking, verdeling
beschikking (zn) :
bepaling, beslissing, bestemming, bestiering, decreet, dispositie, maatregel, ordening, ordonnantie, regeling, verordening
bepaling (zn) :
beding, clausule, conditie, mits, regeling, reglement, schikking, term, voorbeding, voorschrift, voorwaarde
vergelijk (zn) :
akkoord, arrangement, compromis, dading, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, transactie
akkoord (zn) :
afspraak, contract, convenant, deal, overeenkomst, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
vereffening (zn) :
afdoening, afrekening, beslechting, betaling, liquidatie, regeling, transactie, verrekening
oplossing (zn) :
arrangement, overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
ordening (zn) :
coördinatie, inrichting, rangschikking, regeling, schikking
reglement (zn) :
bepaling, dienstvoorschrift, regeling, statuut, voorschrift
arrangement (zn) :
overeenstemming, regeling, schikking, vergelijk
schikking (zn) :
maatregel, regeling, regularisatie, voorziening
maatregel (zn) :
actie, regeling, schikking, stap

woordverbanden van ‘regeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c