regeling

als woordenboektrefwoord:

regeling:
v. (-en), schikking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

voorschrift (zn) :
besluit, bepaling, regel, richtlijn, regeling, bevel, voorwaarde, gebod, verordening, protocol, beding, statuut, reglement, prescriptie, ordonnantie, decreet, injunctie, lastgeving, regelgeving, precept
overeenstemming (zn) :
harmonie, overeenkomst, eenheid, afspraak, akkoord, goedkeuring, regeling, contract, vergelijk, eendracht, goedvinden, consensus, unanimiteit, verstandhouding, eenstemmigheid, eensgezindheid
organisatie (zn) :
samenstelling, opzet, compositie, behandeling, stelsel, instelling, vorming, regeling, systeem, schikking, structuur, ordening, structurering, rangschikking
overeenkomst (zn) :
koop, afspraak, verdrag, akkoord, regeling, contract, schikking, vergelijk, akte, verbintenis, conventie, deal, convenant, pact, charter, stipulatie, agreement
afspraak (zn) :
verplichting, overeenkomst, toelating, akkoord, regeling, contract, schikking, overeenstemming, deal, fiat, convenant, pact, stipulatie
inrichting (zn) :
samenstelling, verdeling, opstelling, plaatsing, indeling, constructie, regeling, schikking, ordening, maaksel, rangschikking
beschikking (zn) :
bestemming, maatregel, bepaling, beslissing, regeling, verordening, ordening, dispositie, ordonnantie, decreet, bestiering
bepaling (zn) :
conditie, voorschrift, regeling, voorwaarde, schikking, mits, term, clausule, beding, reglement, voorbeding
vergelijk (zn) :
overeenkomst, compromis, arrangement, akkoord, transactie, regeling, schikking, overeenstemming, dading
akkoord (zn) :
overeenkomst, afspraak, regeling, contract, schikking, vergelijk, overeenstemming, deal, convenant
vereffening (zn) :
transactie, regeling, betaling, afrekening, liquidatie, verrekening, beslechting, afdoening
oplossing (zn) :
arrangement, regeling, schikking, vergelijk, overeenstemming
ordening (zn) :
inrichting, coördinatie, regeling, schikking, rangschikking
reglement (zn) :
bepaling, voorschrift, regeling, statuut, dienstvoorschrift
arrangement (zn) :
regeling, schikking, vergelijk, overeenstemming
schikking (zn) :
maatregel, voorziening, regeling, regularisatie
maatregel (zn) :
actie, stap, regeling, schikking

woordverbanden van ‘regeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c