opzicht

als woordenboektrefwoord:

opzicht:
o. bestuur, beheer; leiding, toezicht; in dat opzicht, ten aanzien daarvan.
opzicht:
boeken op zicht, ter kennismaking ; een wissel op zicht, op vertoon betaalbaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opzicht (zn) :
aspect, dimensie, facet, perspectief
opzicht (zn) :
gezicht, uiterlijk, voorkomen
opzicht (zn) :
controle, toezicht
opzicht (zn) :
opzien, verbazing
opzicht (zn) :
blik, oogopslag
opzicht (zn) :
respect

als synoniem van een ander trefwoord:

punt (zn) :
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
voorkomen (zn) :
aanblik, aanzicht, aanzien, fysionomie, gestalte, gezicht, habitus, look, optreden, opzicht, presentie, schijn, tegenwoordigheid, uiterlijk, uitzicht, vorm
controle (zn) :
bewaking, check, inspectie, keuring, nazicht, opzicht, sturing, surveillance, toets, toetsing, toezicht, verificatie
toezicht (zn) :
beheer, bewaking, controle, hoede, inspectie, nazicht, opzicht, supervisie, surveillance, zorg
aspect (zn) :
aanzicht, dimensie, facet, hoedanigheid, kant, oogpunt, opzicht, verschijningsvorm, zijde
bewaking (zn) :
bescherming, beveiliging, bewaring, controle, hoede, opzicht, surveillance, toezicht
dimensie (zn) :
aspect, facet, hoedanigheid, kant, laag, opzicht, zijde
facet (zn) :
aspect, dimensie, onderdeel, oogpunt, opzicht
opzien (zn) :
éclat, opzicht, verbazing
respect (zn) :
betrekking, opzicht
gezicht (zn) :
opzicht

woordverbanden van ‘opzicht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c