probleem

als woordenboektrefwoord:

probleem:
o. (...blemen), vraagstuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

probleem (zn) :
geval, punt, complicatie, moeilijkheid, dilemma, kwestie, beletsel, hinderpaal, probleemgeval
probleem (zn) :
vraagstuk, vraag, opgave, som, puzzel

als synoniem van een ander trefwoord:

beletsel (zn) :
hinder, struikelblok, storing, probleem, handicap, hindernis, bezwaar, obstakel, belemmering, versperring, obstructie, remming, hinderpaal, verhindering, sta-in-de-weg, beteugeling, ontmoediging, struikelsteen, impediment
punt (zn) :
puntje, nummer, minuut, affaire, probleem, zaak, agendapunt, deel, onderwerp, artikel, stof, gegeven, onderdeel, thema, aangelegenheid, kwestie, materie, item, opzicht, issue, topic, monade
kwestie (zn) :
geval, punt, affaire, vraagstuk, probleem, zaak, vraag, onderwerp, stof, toestand, gegeven, thema, aangelegenheid, materie, item, issue, topic, vraagpunt
vraagstuk (zn) :
probleem, moeilijkheid, vraag, opgave, som, thema, kwestie, probleemgeval
knelpunt (zn) :
struikelblok, complicatie, probleem, obstakel, dilemma, probleemgeval
puzzel (zn) :
vraagstuk, probleem, moeilijkheid, opgave, mysterie, raadsel, enigma
moeilijkheid (zn) :
vraagstuk, probleem, vraag, kwestie, probleemgeval
complicatie (zn) :
probleem, moeilijkheid, verwikkeling
som (zn) :
vraagstuk, probleem, opgave, optelsom
vraag (zn) :
probleem, opgave, som, raadsel, opgaaf
klacht (zn) :
aandoening, ongemak, probleem, kwaal
pijn (zn) :
probleem, last, moeite, narigheid
problematiek (zn) :
probleem, kwestie, probleemveld
optie (zn) :
probleem, veronderstelling
verlegenheid (zn) :
probleem, moeilijk parket

woordverbanden van ‘probleem’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c