probleem

als woordenboektrefwoord:

probleem:
o. (...blemen), vraagstuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

probleem (zn) :
beletsel, complicatie, dilemma, geval, hinderpaal, kwestie, moeilijkheid, probleemgeval, punt
probleem (zn) :
opgave, puzzel, som, vraag, vraagstuk

als synoniem van een ander trefwoord:

beletsel (zn) :
belemmering, beteugeling, bezwaar, handicap, hinder, hindernis, hinderpaal, impediment, obstakel, obstructie, ontmoediging, probleem, remming, sta-in-de-weg, storing, struikelblok, struikelsteen, verhindering, versperring
punt (zn) :
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
kwestie (zn) :
aangelegenheid, affaire, gegeven, geval, issue, item, materie, onderwerp, probleem, punt, stof, thema, toestand, topic, vraag, vraagpunt, vraagstuk, zaak
vraagstuk (zn) :
kwestie, moeilijkheid, opgave, probleem, probleemgeval, som, thema, vraag
knelpunt (zn) :
complicatie, dilemma, obstakel, probleem, probleemgeval, struikelblok
puzzel (zn) :
enigma, moeilijkheid, mysterie, opgave, probleem, raadsel, vraagstuk
moeilijkheid (zn) :
kwestie, probleem, probleemgeval, vraag, vraagstuk
complicatie (zn) :
moeilijkheid, probleem, verwikkeling
som (zn) :
opgave, optelsom, probleem, vraagstuk
vraag (zn) :
opgaaf, opgave, probleem, raadsel, som
klacht (zn) :
aandoening, kwaal, ongemak, probleem
pijn (zn) :
last, moeite, narigheid, probleem
problematiek (zn) :
kwestie, probleem, probleemveld
optie (zn) :
probleem, veronderstelling
verlegenheid (zn) :
moeilijk parket, probleem

woordverbanden van ‘probleem’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c