artikel

als woordenboektrefwoord:

artikel:
o. (-en), handelswaar.
artikel:
o. (-en, -s), onderdeel ener wet; lidwoord.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

artikel (zn) :
opstel, stuk, verhaal, kritiek, hoofdartikel, verslag, bijdrage, commentaar, bespreking, geschrift, recensie, verhandeling, boekbespreking, boekbeoordeling
artikel (zn) :
koopwaar, product, handelswaar, maaksel, voortbrengsel
artikel (zn) :
punt, bepaling, wetsbepaling
artikel (zn) :
lidwoord

als synoniem van een ander trefwoord:

verslag (zn) :
verhaal, bericht, rapport, artikel, historie, journaal, geschiedenis, geschrift, protocol, notulen, reportage, vertelling, bulletin, relaas, memorandum, verslaggeving, proces-verbaal, bescheid
punt (zn) :
puntje, nummer, minuut, affaire, probleem, zaak, agendapunt, deel, onderwerp, artikel, stof, gegeven, onderdeel, thema, aangelegenheid, kwestie, materie, item, opzicht, issue, topic, monade
verhandeling (zn) :
opstel, lezing, toespraak, verhaal, uiteenzetting, college, voordracht, betoog, artikel, rede, bespreking, scriptie, redevoering, essay, memorie, traktaat, schriftuur, vertoog
waar (zn) :
koopwaar, goederen, spul, waren, goed, handelswaar, spullen, artikel, handel, winkelwaar, vrachtgoed, koopmansgoed, handelsgoederen
stuk (zn) :
tekst, papier, opstel, gedicht, rapport, bijdrage, artikel, geschrift, nota, essay
bijdrage (zn) :
stuk, opstel, artikel, geschrift, verhandeling
fabricaat (zn) :
product, artikel, maaksel, voortbrengsel
lidwoord (zn) :
artikel

woordverbanden van ‘artikel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c