artikel

als woordenboektrefwoord:

artikel:
o. (-en), handelswaar.
artikel:
o. (-en, -s), onderdeel ener wet; lidwoord.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
artikel (zn) :
handelswaar, koopwaar, maaksel, product, voortbrengsel
artikel (zn) :
bepaling, punt, wetsbepaling
artikel (zn) :
lidwoord

als synoniem van een ander trefwoord:

verslag (zn) :
artikel, bericht, bescheid, bulletin, geschiedenis, geschrift, historie, journaal, memorandum, notulen, proces-verbaal, protocol, rapport, relaas, reportage, verhaal, verslaggeving, vertelling
punt (zn) :
aangelegenheid, affaire, agendapunt, artikel, deel, gegeven, issue, item, kwestie, materie, minuut, monade, nummer, onderdeel, onderwerp, opzicht, probleem, puntje, stof, thema, topic, zaak
verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
waar (zn) :
artikel, goed, goederen, handel, handelsgoederen, handelswaar, koopmansgoed, koopwaar, spul, spullen, vrachtgoed, waren, winkelwaar
stuk (zn) :
artikel, bijdrage, essay, gedicht, geschrift, nota, opstel, papier, rapport, tekst
bijdrage (zn) :
artikel, geschrift, opstel, stuk, verhandeling
fabricaat (zn) :
artikel, maaksel, product, voortbrengsel
lidwoord (zn) :
artikel

woordverbanden van ‘artikel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c