college

als woordenboektrefwoord:

college:
o. (-s), vereniging ; gezelschap ; academische les.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

college (zn) :
collegium, gremium, kamer, lichaam, raad
college (zn) :
les, lezing, verhandeling, voordracht
college (zn) :
seminarie
college (zn) :
leergang
college (zn) :
school

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
lichaam (zn) :
apparaat, college, corps, genootschap, instantie, instelling, maatschappij, orgaan, organisatieorganisme, stichting, vereniging
kamer (zn) :
college, commissie, comité, maatschappij, raadkamer, vereniging
school (zn) :
college, schoolgebouw, onderwijsinstituut, opleiding
gremium (zn) :
college

woordverbanden van ‘college’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c