Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


vereniging

als woordenboektrefwoord:

vereniging:
v. (-en), samenvoeging ; verbond ; verdrag; gezelschap.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vereniging (zn):
aaneenvoeging, aansluiting, betrekking, bundeling, combinatie, conjunctie, eenwording, integratie, junctie, samensmelting, samenvloeiing, samenvoeging, verbinding, verbintenis
vereniging (zn):
associatie, bond, club, corps, genootschap, gezelschap, groepering, kamer, kring, lichaam, liga, maatschappij, organisatie, sociëteit, unie, vennootschap, verbond

als synoniem van een ander trefwoord:

verbinding (zn) :
aaneenschakeling, aaneenvoeging, aanhechting, aankoppeling, aansluiting, band, binding, bundeling, coherentie, cohesie, combinatie, compound, conjunctie, connectie, copulatie, dam, junctie, junctuur, koppeling, relatie, samenhang, samenkoppeling, samenstelling, samensmelting, samenvoeging, schakel, schakeling, verband, vereniging, vervlechting
bond (zn) :
bondgenootschap, confederatie, federatie, genootschap, league, liga, statenbond, syndicaat, unie, unitas, vakvereniging, verbinding, verbond, vereniging
lichaam (zn) :
apparaat, college, corps, genootschap, instantie, instelling, maatschappij, orgaan, organisatieorganisme, stichting, vereniging
club (zn) :
bent, broederschap, gezelschap, kliek, kongsi, kring, sociëteit, vereniging, gemeenschap, gezelligheidsvereniging, loge, soos
verbond (zn) :
alliantie, bond, bondgenootschap, coalitie, federatie, genootschap, gezelschap, groepering, liga, unie, unitas, vereniging
maatschappij (zn) :
corps, gemeenschap, genootschap, gezelschap, kamer, kring, lichaam, samenleving, vereniging
koppeling (zn) :
aaneenschakeling, combinatie, samenvoeging, schakeling, verbinding, vereniging
combinatie (zn) :
combine, koppeling, samengaan, samenvoeging, team, verbinding, vereniging
kamer (zn) :
college, commissie, comité, maatschappij, raadkamer, vereniging
organisatie (zn) :
genootschap, groepering, lichaam, unie, verbond, vereniging
sociëteit (zn) :
club, gezelligheidsvereniging, kroeg, soos, vereniging
verbintenis (zn) :
alliantie, betrekking, verband, verbond, vereniging
integratie (zn) :
eenwording, samensmelting, vereniging
werking (zn) :
organisatie, vereniging
bond (zn) :
verband, vereniging
liga (zn) :
verbond, vereniging

woordverbanden van ‘vereniging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bond, genootschap, gezelschap, maatschappij, vereniging

Bond — genootschap — gezelschap — maatschappij — vereeniging. Eene samenwerking van onderscheiden personen tot een gemeenschappelijk doel. Vereeniging is het algemeene woord. Wanneer zulke vereenigingen eene gewichtige strekking hebben of vertakkingen hebben, dan dragen zij bij voorkeur den naam van genootschap of maatschappij. Gezelschap onderstelt eigenlijk gezellig samenzijn, doch staat thans gelijk met vereeniging. Een leesgezelschap. Een schermgezelschap. Het zendeling-genootschap. Het historisch genootschap. De maatschappij der Nederlandsche letterkunde. De handelmaatschappij. In den laatsten tijd is de naam bond in zwang gekomen voor zoodanige vereenigingen, waaraan men vroeger den naam zou gegeven hebben van genootschap of maatschappij. De protestantenbond. De weerbaarheidsbond. De anti-dienstvervangingsbond.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0056 c