kring

als woordenboektrefwoord:

kring:
m. (-en), cirkel, ronde omtrek ; (fig.) stand, beroep. kringetje, o. (-s).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kring (zn):
gelederen, groepering, maatschappij, milieu, omgeving
kring (zn):
bond, gevolg, gezelschap, ressort, troep
kring (zn):
district, gebied, gewest, rayon, sector
kring (zn):
cirkel, lus, ring, rondte, sfeer
kring (zn):
cyclus, kringloop, kringproces
kring (zn):
halo
kring (zn):
wal

als synoniem van een ander trefwoord:

vereniging (zn) :
associatie, bond, club, corps, genootschap, gezelschap, groepering, kamer, kring, lichaam, liga, maatschappij, organisatie, sociëteit, unie, vennootschap, verbond
omgeving (zn) :
ambiance, buurt, contrei, contreien, decor, entourage, gebuurte, kring, leefomgeving, milieu, omstreek, omstreken, omtrek, sfeer, streek
sfeer (zn) :
arbeidsveld, discipline, domein, gezichtskring, kring, gebied, omgeving, onderdeel, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
club (zn) :
bent, broederschap, gezelschap, kliek, kongsi, kring, sociëteit, vereniging, gemeenschap, gezelligheidsvereniging, loge, soos
maatschappij (zn) :
corps, gemeenschap, genootschap, gezelschap, kamer, kring, lichaam, samenleving, vereniging
gevolg (zn) :
cortège, entourage, geleide, hofhouding, hofstoet, kring, stoet, suite, volgelingen
troep (zn) :
bende, gang, gezelschap, groep, horde, kring, menigte, ploeg, schaar, schare
gezelschap (zn) :
compagnie, genootschap, kring, troep, club, groep, stel
wereld (zn) :
kring, kringen, milieu, scène, wereldje, circuit
ressort (zn) :
arbeidsgebied, gebied, kring, vak, werkkring
milieu (zn) :
ambiance, entourage, kring, omgeving, wereld
cirkel (zn) :
kring, ring, rondje, rondte, ronde, lus
ring (zn) :
band, cirkel, gordel, kring, schakel
schoot (zn) :
boezem, kring, omarming, rustplaats
rondte (zn) :
kring, omgeving, omtrek, rondheid
circuit (zn) :
kring, netwerk, wereld, wereldje
wereldje (zn) :
kring, scene, sfeer, subcultuur
rondte (zn) :
cirkel, kring
gordel (zn) :
kring, ring
wal (zn) :
kring
boezem (zn) :
kring

woordverbanden van ‘kring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
cirkel, krans, kring, omtrek

Cirkel — krans — kring — omtrek. Een kring is eene kromme lijn, die tot zichzelve terugkeert. Het daarbinnen gelegen vlak kan dus rond, ovaal of onregelmatig zijn. Kring wordt ook gebruikt om datgene in het maatschappelijk leven aan te duiden, wat binnen zekere grenzen gelegen is, of den omtrek, waarbinnen zich iets beweegt. Hij beweegt zich in de eerste kringen. Gebruikt men het woord omtrek voor de begrenzing van een vlak, dan kunnen de lijnen evengoed recht als krom zijn. Verder duidt dit woord de uitgestrektheid, den omvang van iets aan, de omgeving, de streek om iets heen. Onder cirkel verstaat men eene in zich zelf weerkeerende kromme lijn, die zich op alle punten even ver van het middelpunt bevindt. Wanneer men spreekt van kringen om zon of maan, dan is ook synoniem het woord krans, dat eveneens eene kringvormige omvatting aanduidt, doch meestal, en vooral in samenstellingen, met het bijbegrip van versiersel; lauwerkrans, stralenkrans.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
cirkel, kring

CIRKEL, KRING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 429.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0037 c