vak

als woordenboektrefwoord:

vak:
o. (-ken), afdeling; tak van wetenschap ; beroep.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vak (zn) :
afdeling, branche, discipline, domein, gebied, gilde, leervak, ressort, specialisme, terrein, wetenschap
vak (zn) :
ambacht, beroep, metier, occupatie, professie, stiel, vakgebied
vak (zn) :
studieonderdeel, studierichting
vak (zn) :
compartiment, hokje, schap
vak (zn) :
boekenplank, schap

als synoniem van een ander trefwoord:

afdeling (zn) :
categorie, divisie, eenheid, geleding, groep, indeling, klasse, onderafdeling, onderdeel, orde, patrouille, rubriek, sectie, soort, vak, verdeling, vertakking
sfeer (zn) :
arbeidsveld, discipline, domein, gezichtskring, kring, gebied, omgeving, onderdeel, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
beroep (zn) :
ambacht, ambt, bedrijf, betrekking, bezigheid, functie, occupatie, professie, referte, stiel, vak, werkzaamheden, werkzaamheid
discipline (zn) :
domein, gebied, onderdeel, onderwerp, specialisme, studierichting, tak, terrein, vak, vakgebied, vakrichting, veld, vlak
onderdeel (zn) :
discipline, domein, gebied, sfeer, specialisme, studierichting, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
gebied (zn) :
discipline, domein, onderdeel, sfeer, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
domein (zn) :
discipline, onderdeel, onderwerp, specialisme, vak, vakgebied, veld, vlak
terrein (zn) :
discipline, onderdeel, specialisme, vak, vakgebied
ambacht (zn) :
beroep, handwerk, metier, nijverheid, stiel, vak
branche (zn) :
afdeling, bedrijfstak, tak, vak, sector, wezen
ressort (zn) :
arbeidsgebied, gebied, kring, vak, werkkring
studie (zn) :
onderwijs, opleiding, studierichting, vak
handwerk (zn) :
ambacht, metier, stiel, vak
zijde (zn) :
kant, partij, richting, vak
pand (zn) :
afdeling, vak
hok (zn) :
vak

woordverbanden van ‘vak’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c