vak

als woordenboektrefwoord:

vak:
o. (-ken), afdeling; tak van wetenschap ; beroep.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vak (zn) :
gebied, wetenschap, afdeling, terrein, domein, gilde, specialisme, discipline, branche, leervak, ressort
vak (zn) :
ambacht, beroep, vakgebied, professie, occupatie, metier, stiel
vak (zn) :
studierichting, studieonderdeel
vak (zn) :
hokje, schap, compartiment
vak (zn) :
schap, boekenplank

als synoniem van een ander trefwoord:

afdeling (zn) :
groep, sectie, verdeling, soort, rubriek, categorie, indeling, eenheid, klasse, onderdeel, vak, orde, patrouille, divisie, vertakking, geleding, onderafdeling
sfeer (zn) :
gebied, omgeving, kring, terrein, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld, gezichtskring, arbeidsveld
beroep (zn) :
ambacht, functie, betrekking, bedrijf, bezigheid, werkzaamheid, vak, ambt, professie, occupatie, werkzaamheden, stiel, referte
discipline (zn) :
gebied, terrein, domein, vakgebied, tak, onderwerp, specialisme, vlak, onderdeel, vak, veld, vakrichting, studierichting
onderdeel (zn) :
gebied, terrein, sfeer, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, vak, veld, studierichting
gebied (zn) :
terrein, sfeer, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld
domein (zn) :
vakgebied, onderwerp, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld
terrein (zn) :
vakgebied, specialisme, discipline, onderdeel, vak
ambacht (zn) :
handwerk, beroep, nijverheid, vak, metier, stiel
branche (zn) :
wezen, afdeling, tak, vak, sector, bedrijfstak
ressort (zn) :
gebied, kring, vak, werkkring, arbeidsgebied
studie (zn) :
onderwijs, opleiding, vak, studierichting
handwerk (zn) :
ambacht, vak, metier, stiel
zijde (zn) :
richting, partij, vak, kant
pand (zn) :
afdeling, vak
hok (zn) :
vak

woordverbanden van ‘vak’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c