domein

als woordenboektrefwoord:

domein:
o. (-en), goed, waarvan de vorst of het land het inkomen geniet : kroondomein en rijksdomein.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

domein (zn) :
rijk, landgoed, gebied, grondgebied, terrein, heerlijkheid, territorium, invloedssfeer
domein (zn) :
vakgebied, onderwerp, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld

als synoniem van een ander trefwoord:

gebied (zn) :
landschap, omvang, land, rijk, omgeving, regio, terrein, domein, staat, streek, zone, district, territorium, gewest, rayon, contreien, areaal, invloedssfeer, landstreek, contrei, gouw, revier
onderwerp (zn) :
punt, stuk, affaire, zaak, terrein, domein, vakgebied, stof, gegeven, vlak, thema, aangelegenheid, kwestie, subject, materie, item, issue, topic, gespreksthema, kerngedachte, mare
sfeer (zn) :
gebied, omgeving, kring, terrein, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld, gezichtskring, arbeidsveld
discipline (zn) :
gebied, terrein, domein, vakgebied, tak, onderwerp, specialisme, vlak, onderdeel, vak, veld, vakrichting, studierichting
terrein (zn) :
grond, gebied, bodem, grondgebied, akker, domein, onderwerp, vlak, veld, zone, erf, kavel, lap grond, revier
vak (zn) :
gebied, wetenschap, afdeling, terrein, domein, gilde, specialisme, discipline, branche, leervak, ressort
vlak (zn) :
gebied, terrein, richting, sfeer, domein, vakgebied, onderwerp, specialisme, discipline, onderdeel, veld
onderdeel (zn) :
gebied, terrein, sfeer, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, vak, veld, studierichting
gebied (zn) :
terrein, sfeer, domein, vakgebied, specialisme, vlak, discipline, onderdeel, vak, veld
veld (zn) :
afdeling, domein, vlak, discipline
rijk (zn) :
gebied, land, domein, staat, natie
grondgebied (zn) :
terrein, domein, territorium
eigendom (zn) :
domein

woordverbanden van ‘domein’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c