land

als woordenboektrefwoord:

land:
o. (-en), vaste grond; staat; streek ; grondgebied.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

land (zn) :
weiland, grond, akker, veld, bouwland
land (zn) :
thuisland, vaderland, moederland
land (zn) :
rijk, grondgebied, staat, natie
land (zn) :
provincie, streek, gewest
land (zn) :
oever, wal, kust
land (zn) :
platteland
land (zn) :
aardbodem

als synoniem van een ander trefwoord:

gebied (zn) :
landschap, omvang, land, rijk, omgeving, regio, terrein, domein, staat, streek, zone, district, territorium, gewest, rayon, contreien, areaal, invloedssfeer, landstreek, contrei, gouw, revier
veld (zn) :
land, grond, akker, vlakte, buiten, platteland, lap grond, bouwland, landerijen, vrije natuur, landbouwgrond, beemd
grond (zn) :
land, terrein, akker, aarde, aardbodem, zand, veld, erf, bouwland, grondbezit
natuur (zn) :
land, buitenleven, vrije natuur, natuurschoon, Moeder Natuur
rijk (zn) :
gebied, land, domein, staat, natie
staat (zn) :
rijk, land, gebied, natie
wal (zn) :
land, oever, kade

woordverbanden van ‘land’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

akker, kamp, land, veld

Land heeft de ruimste beteekenis; het noemt dat gedeelte der aarde, hetwelk boven het water uitsteekt; in engeren zin in tegenstelling met de stad, dat deel der aardoppervlakte, dat tot het opleveren van natuurproducten geschikt is of geschikt gemaakt kan worden. Veld is een stuk land dat vlak is, en geen, of althans zeer weinig boomen bevat; het kan nog niet ontgonnen zijn en heidegrond wezen, of een grond, waar reeds op de eene of andere wijze voordeel van getrokken wordt: bijv. grasveld, bleekveld, jachtveld, goudvelden. Akker duidt een afgeperkt stuk bouwland aan. In sommige streken is voor akker meer in gebruik het woord kamp.

land, gebied, staat, rijk

Land ziet op de staatkundige grenzen der oppervlakte; staat op de maatschappelijke vereeniging der inwoners; rijk noemt men alleen een staat in zooverre de inwoners door een vorst geregeerd worden; gebied in zooverre een geregeld bestuur over eene zekere uitgestrektheid gronds zijn gezag doet gelden.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 149:

akker, land, veld

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 356:

land, staat, rijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c