kade

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kade (zn):
aanlegplaats, kaai, losplaats, wal

als synoniem van een ander trefwoord:

kaai (zn) :
aanlegplaats, ka, kade
wal (zn) :
kade, land, oever
ka (zn) :
kaai, kade

woordverbanden van ‘kade’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
burgwal, gracht, kaai, kade

Burgwal — gracht — kaai (kade). Burgwallen noemt men te Amsterdam de thans aan weerskanten met huizen bebouwde, maar vroeger tot de oude bewalling der stad behoord hebbende smalle grachten. Ook in enkele andere Hollandsche steden komt de naam voor. Grachten zijn de gegraven waterleidingen b.v. om of binnen steden, thans vooral de bevaarbare waterwegen in de steden, waarlangs aan beide zijden een met huizen bebouwde weg loopt. Kaai (kade) is de hooge, gemetselde oeverwal langs eene haven of een kanaal, die al dan niet met huizen bezet is, en niet noodzakelijk eene overzijde behoeft te hebben.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c