kade

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kade (zn) :
wal, kaai, losplaats, aanlegplaats

als synoniem van een ander trefwoord:

kaai (zn) :
kade, aanlegplaats, ka
wal (zn) :
land, oever, kade
ka (zn) :
kade, kaai

woordverbanden van ‘kade’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Burgwallen noemt men te Amsterdam de thans aan weerskanten met huizen bebouwde, maar vroeger tot de oude bewalling der stad behoord hebbende smalle grachten. Ook in enkele andere Hollandsche steden komt de naam voor. Grachten zijn de gegraven waterleidingen b.v. om of binnen steden, thans vooral de bevaarbare waterwegen in de steden, waarlangs aan beide zijden een met huizen bebouwde weg loopt. Kaai (kade) is de hooge, gemetselde oeverwal langs eene haven of een kanaal, die al dan niet met huizen bezet is, en niet noodzakelijk eene overzijde behoeft te hebben.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c