terrein

als woordenboektrefwoord:

terrein:
o. (-en), grond, bodem.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

terrein (zn):
akker, bodem, domein, erf, gebied, grond, grondgebied, kavel, lap grond, onderwerp, revier, veld, vlak, zone
terrein (zn):
discipline, onderdeel, specialisme, vak, vakgebied

als synoniem van een ander trefwoord:

gebied (zn) :
areaal, contrei, contreien, district, domein, gewest, gouw, invloedssfeer, land, landschap, landstreek, omgeving, omvang, rayon, regio, revier, rijk, staat, streek, terrein, territorium, zone
onderwerp (zn) :
aangelegenheid, affaire, domein, gegeven, gespreksthema, issue, item, kerngedachte, kwestie, mare, materie, punt, stof, stuk, subject, terrein, thema, topic, vakgebied, vlak, zaak
sfeer (zn) :
arbeidsveld, discipline, domein, gezichtskring, kring, gebied, omgeving, onderdeel, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
discipline (zn) :
domein, gebied, onderdeel, onderwerp, specialisme, studierichting, tak, terrein, vak, vakgebied, vakrichting, veld, vlak
vlak (zn) :
discipline, domein, gebied, onderdeel, onderwerp, richting, sfeer, specialisme, terrein, vakgebied, veld
vak (zn) :
afdeling, branche, discipline, domein, gebied, gilde, leervak, ressort, specialisme, terrein, wetenschap
onderdeel (zn) :
discipline, domein, gebied, sfeer, specialisme, studierichting, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
domein (zn) :
gebied, grondgebied, heerlijkheid, invloedssfeer, landgoed, rijk, terrein, territorium
gebied (zn) :
discipline, domein, onderdeel, sfeer, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
grond (zn) :
aardbodem, aarde, akker, grondbezit, land, terrein, veld, zand, bouwland, erf
ruimte (zn) :
gebied, inplanting, ligging, positie, situatie, terrein
veld (zn) :
dreef, gebied, reikwijdte, terrein, zone
grondgebied (zn) :
domein, terrein, territorium
uitgestrektheid (zn) :
oppervlakte, terrein
bodem (zn) :
grondgebied, terrein
plek (zn) :
lap, stuk, terrein
kavel (zn) :
perceel, terrein

woordverbanden van ‘terrein’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
terrein winnen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0026 c