terrein

als woordenboektrefwoord:

terrein:
o. (-en), grond, bodem.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

terrein (zn) :
akker, bodem, domein, erf, gebied, grond, grondgebied, kavel, lap grond, onderwerp, revier, veld, vlak, zone
terrein (zn) :
discipline, onderdeel, specialisme, vak, vakgebied

als synoniem van een ander trefwoord:

gebied (zn) :
areaal, contrei, contreien, district, domein, gewest, gouw, invloedssfeer, land, landschap, landstreek, omgeving, omvang, rayon, regio, revier, rijk, staat, streek, terrein, territorium, zone
onderwerp (zn) :
aangelegenheid, affaire, domein, gegeven, gespreksthema, issue, item, kerngedachte, kwestie, mare, materie, punt, stof, stuk, subject, terrein, thema, topic, vakgebied, vlak, zaak
sfeer (zn) :
arbeidsveld, discipline, domein, gezichtskring, kring, gebied, omgeving, onderdeel, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
discipline (zn) :
domein, gebied, onderdeel, onderwerp, specialisme, studierichting, tak, terrein, vak, vakgebied, vakrichting, veld, vlak
vak (zn) :
afdeling, branche, discipline, domein, gebied, gilde, leervak, ressort, specialisme, terrein, wetenschap
vlak (zn) :
discipline, domein, gebied, onderdeel, onderwerp, richting, sfeer, specialisme, terrein, vakgebied, veld
onderdeel (zn) :
discipline, domein, gebied, sfeer, specialisme, studierichting, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
domein (zn) :
gebied, grondgebied, heerlijkheid, invloedssfeer, landgoed, rijk, terrein, territorium
gebied (zn) :
discipline, domein, onderdeel, sfeer, specialisme, terrein, vak, vakgebied, veld, vlak
grond (zn) :
aardbodem, aarde, akker, grondbezit, land, terrein, veld, zand, bouwland, erf
ruimte (zn) :
gebied, inplanting, ligging, positie, situatie, terrein
veld (zn) :
dreef, gebied, reikwijdte, terrein, zone
grondgebied (zn) :
domein, terrein, territorium
bodem (zn) :
grondgebied, terrein
uitgestrektheid (zn) :
oppervlakte, terrein
plek (zn) :
lap, stuk, terrein
kavel (zn) :
perceel, terrein

woordverbanden van ‘terrein’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c