positie

als woordenboektrefwoord:

positie:
v. (-s, ...iën), staat; toestand ; houding.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

positie (zn) :
post, functie, betrekking, baan, aanstelling, rang, ambt, job, dienstbetrekking, arbeidsplaats
positie (zn) :
stand van zaken, situatie, staat, toestand, gesteldheid, constellatie
positie (zn) :
punt, houding, opstelling, standpunt, pose
positie (zn) :
stand, status, standing, importantie
positie (zn) :
stelling, post, legerstelling
positie (zn) :
plaats, stand, plek, ligging
positie (zn) :
plaatsing, positionering

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
werk (zn) :
functie, klus, betrekking, arbeid, baan, bezigheid, karwei, werkzaamheid, taak, ambt, positie, job, emplooi, dienstbetrekking, dienstverband, officium, officie
betrekking (zn) :
plaats, beroep, post, werk, functie, baan, aanstelling, ambt, positie, werkkring, job, dienstverband, dienstbetrekking, arbeidsplaats, officium, officie
functie (zn) :
plaats, dienst, beroep, post, rol, werk, betrekking, baan, bezigheid, waardigheid, taak, werkzaamheid, ambt, positie, job, officium, officie
stand (zn) :
plaats, houding, plaatsing, situatie, halt, stilstand, staat, toestand, gesteldheid, ligging, positie, pose
toestand (zn) :
conditie, stand, stand van zaken, situatie, staat, gesteldheid, status, omstandigheid, positie, junctuur
ambt (zn) :
dienst, beroep, bediening, post, functie, betrekking, positie, emplooi, officium, officie, quaestuur
stellingname (zn) :
houding, opstelling, standpunt, positie, standpuntbepaling, postvatting, positiebepaling
houding (zn) :
stand, plaatsing, postuur, positie, pose, allure, air, lichaamsstand, lichaamshouding
rang (zn) :
plaats, stand, trap, graad, staat, klasse, niveau, waardigheid, positie, standing
plek (zn) :
gelegenheid, locatie, stek, positie, stekkie, lokaliteit
ruimte (zn) :
gebied, terrein, situatie, ligging, positie, inplanting
post (zn) :
stelling, plaats, standplaats, station, positie
plaats (zn) :
punt, locatie, stek, ligging, positie, stekkie
punt (zn) :
plaats, post, standpunt, plek, positie
status (zn) :
aanzien, positie, standing
stelling (zn) :
opstelling, positie
ligging (zn) :
stand, positie
situatie (zn) :
positie

woordverbanden van ‘positie’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c