omstandigheid

als woordenboektrefwoord:

omstandigheid:
v. (...heden), voorval, gebeurtenis, bijzonderheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omstandigheid (zn) :
bijzonderheid, factor, feit, geval, voorval
omstandigheid (zn) :
context, gesteldheid, situatie, toestand
omstandigheid (zn) :
breedvoerigheid, uitvoerigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

situatie (zn) :
affaire, bedoening, constellatie, context, gelegenheid, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, stand van zaken, tafereel, toestand
geval (zn) :
aangelegenheid, affaire, case, casus, gebeurtenis, historie, kwestie, omstandigheid, situatie, toestand, toeval, voorval, zaak
toestand (zn) :
conditie, gesteldheid, junctuur, omstandigheid, positie, situatie, staat, stand, stand van zaken, status
feit (zn) :
fait, feitelijkheid, gebeurde, gebeurtenis, gegeven, omstandigheid, voorval, waarheid
voorval (zn) :
casus, feit, gebeurde, gebeurtenis, geval, incident, omstandigheid, wederwaardigheid
gegeven (zn) :
data, feit, informatie, omstandigheid, feitelijkheid, gegevenheid, waarheid
aangelegenheid (zn) :
affaire, besogne, gebeurtenis, geval, issue, kwestie, omstandigheid, zaak
factor (zn) :
beweeggrond, kracht, medeoorzaak, omstandigheid, oorzaak
perspectief (zn) :
context, licht, omstandigheid, samenhang, zinsverband
context (zn) :
configuratie, kader, omstandigheid, sfeer, situatie
conditie (zn) :
gesteldheid, omstandigheid, staat, toestand
gelegenheid (zn) :
omstandigheid, situatie
zaak (zn) :
omstandigheid, toestand
bijzonderheid (zn) :
omstandigheid

woordverbanden van ‘omstandigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gelegenheid, omstandigheid

Beide woorden zijn slechts in enkele gevallen synoniem. Omstandigheid is alles wat eene handeling vergezelt en invloed op de gesteldheid der zaken heeft. Gelegenheid is meestal eene gunstige omstandigheid of een tijdstip, dat geschikt is; hieruit is de beteekenis van aanleiding voortgekomen. Gelegenheid wordt verder gebruikt voor eene bepaalde omstandigheid, b.v. de snuifdoos kwam slechts bij bepaalde gelegenheden uit den zak. Vroeger sprak men zoowel van de gelegenheid des tijds als van de tijdsomstandigheden; van iemands gelegenheid als van iemands omstandigheden.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c