licht

als woordenboektrefwoord:

licht:
o. (-en), zonnelicht, daglicht; ontstoken licht; gezichtsvermogen.
licht:
bn. (-er, -st), helder, niet donker; lichtgevend.
licht:
bn. (-er, -st), niet zwaar ; gemakkelijk.
licht:
bw. waarschijnlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

licht (bn) :
lichtvoetig, luchtig, makkelijk, sierlijk, soepel
licht (bn) :
bleek, helder, klaar, lumineus, verlicht, zonnig
licht (bn) :
lichtzinnig, losbandig, onbezwaard, opgewekt
licht (bn) :
lichtelijk, lichtvaardig, nauwelijks
licht (bn) :
klein, onbeduidend, onbetekenend
licht (bn) :
lichtgekleurd
licht (bn) :
tenger
licht (bn) :
zacht
licht (bw) :
gauw, gemakkelijk, spoedig, vlug
licht (bw) :
allicht, waarschijnlijk
licht (bw) :
signaal, verkeerslicht
licht (bw) :
gering
licht (zn) :
bolleboos, genie, goochemerd, hoogvlieger, knapperd, meesterbrein, slimmeling, slimmerd, slimmerik, uitblinker, whizzkid
licht (zn) :
glasraam, kijkglas, raam, raampje, venster, vensterraam
licht (zn) :
inzicht, opheldering, verduidelijking, verlichting
licht (zn) :
daglicht, schijnsel, straling, zonlicht
licht (zn) :
lamp, lantaarn, lichtbron, lux
licht (zn) :
bliksem, hemelvuur, weerlicht
licht (zn) :
clair-obscur
licht (zn) :
levenslicht

als synoniem van een ander trefwoord:

fijn (bn) :
delicaat, dun, emmes, exquis, goed, heerlijk, jofel, keurig, klein, lekker, licht, mooi, plezierig, prettig, prima, reuze, sierlijk, subtiel, teder, teer, tof, uitgelezen, uitgezocht, uitstekend, zacht, zwak
losbandig (bn) :
aanstootgevend, bandeloos, buitensporig, extravagant, licht, lichtvaardig, lichtzinnig, liederlijk, los, ongebonden, ongeregeld, slordig, tomeloos, zedeloos
lichtzinnig (bn) :
bandeloos, frivool, licht, lichtvaardig, liederlijk, losbandig, loszinnig, luchthartig, luchtig, lunatiek, onbezonnen, onverantwoordelijk, wuft
klaar (bn) :
begrijpelijk, duidelijk, glashelder, helder, licht, lucide, ondubbelzinnig, patent, rijp, transparant, zonneklaar, zuiver
bleek (bn) :
bescheten, betrokken, dof, flauw, fleps, flets, kleurloos, licht, pips, vaal, verschoten, wit, witachtig, witjes, zwak
gemakkelijk (bn) :
eenvoudig, geriefelijk, glad, licht, makkelijk, moeiteloos, ongecompliceerd, probleemloos, soepel, vloeiend, vlot
eenvoudig (bn) :
basaal, eitje, fluitje van een cent, gemakkelijk, kinderspel, licht, makkelijk, simpel, zo gepiept
speels (bn) :
beweeglijk, dartel, fantasierijk, guitig, kalverachtig, licht, luchtig, ludiek, stoeierig, vrolijk
helder (bn) :
doorschijnend, doorzichtig, licht, lichtgevend, lucide, lumineus, pienter, slim
tenger (bn) :
fijntjes, frêle, licht, mager, rank, slank, spichtig, sprietig, teer
zacht (bn) :
gedempt, getemperd, licht, matig, teer, zachtjes
gering (bn) :
dunnetjes, licht, matig, schaars, schraal, zwak
luchtig (bn) :
etherisch, licht, lichtvoetig, vederachtig
zwak (bn) :
gering, klein, licht, mager, nietig, zacht
etherisch (bn) :
ijl, licht, luchtig, vluchtig
makkelijk (bn) :
licht, snel
onvast (bn) :
licht
duidelijk (bw) :
allicht, licht, vanzelf
bolleboos (zn) :
knapperd, uitblinker, hoogvlieger, goochemerd, licht, slimmerd, slimmerik, whizzkid
knapperd (zn) :
baas, bolleboos, goochemerd, kraan, licht, slimmerd, slimmerik, whizzkid
schijn (zn) :
glans, licht, lichtuitstraling, schaduw, schijnsel, waas
hoogvlieger (zn) :
bolleboos, goochemerd, kei, licht, slimmerik, whizzkid
perspectief (zn) :
context, licht, omstandigheid, samenhang, zinsverband
bliksem (zn) :
hemelvuur, licht, weerlicht
dag (zn) :
daglicht, licht

woordverbanden van ‘licht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De zinnen, door deze bijwoorden van voorstellingswijze bepaald, geven te kennen, dat iets zou kunnen geschieden. Soms en altemet komen alleen voor in onderstellende, vragende of twijfelende zinnen en dienen dan ter versterking van de onzekerheid. Het verschil bestaat hierin, dat soms het algemeen gebruikelijke woord is, terwijl altemet bijna uitsluitend in gemeenzame taal gebruikt wordt. Misschien drukt het onzekere van het geschieden uit, terwijl wellicht en bij verkorting licht, te kennen geeft, dat het wel zou kunnen gebeuren, maar dat het niet zeker is; mogelijk stelt meer op den voorgrond, dat er veel kans is dat iets geschiedt. Heb je soms een postzegel voor me? Kun je me altemet, ook zeggen, waar hij woont? Misschien doet hij het wel, maar zeker is het niet. Het valt u wellicht moeilijk, mij daarop te antwoorden. Mogelijk komt hij nog wel; ik zou den moed niet opgeven.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

licht
donker, duister, duisternis, ernstig, somber, zwaar

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord
bijwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0047 c