onvast

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onvast (bn):
aarzelend, broos, instabiel, labiel, onbestendig, onstandvastig, onwis, onzeker, tuitelig, waggelend, wankel, wankelbaar
onvast (bn):
instabiel, schommelend, wankel, wiebelig, wisselend
onvast (bn):
beverig, onzeker, weifelend
onvast (bn):
licht

als synoniem van een ander trefwoord:

onzeker (bn) :
aleatoir, dubieus, gevaarlijk, gewaagd, hachelijk, kwestieus, onbeslist, onbestendig, onbetrouwbaar, onduidelijk, ongewis, onvast, onveilig, onwis, precair, problematiek, riskant, twijfelachtig, veranderlijk, wankel, wisselvallig, zwak
onbestendig (bn) :
buiig, grillig, instabiel, mutabel, ongestadig, onstabiel, onstandvastig, onvast, onzeker, twijfelachtig, veranderlijk, vergankelijk, vluchtig, weifelend, wispelturig, wisselvallig
veranderlijk (bn) :
buiig, grillig, kameleontisch, onbestendig, ongestadig, onstandvastig, onvast, onzeker, proteïsch, vlinderachtig, wankel, wispelturig, wisselend, wisselvallig
los (bn) :
afneembaar, afzonderlijk, apart, beweegbaar, eraf, individueel, loshangend, onderbroken, ongebonden, onvast, onverpakt, open, slap, uiteen, vrij, wankel
onstandvastig (bn) :
onbestendig, onstabiel, ontrouw, onvast, veranderlijk, wankel, wankelmoedig, wispelturig, wisselvallig
instabiel (bn) :
labiel, onbestendig, onevenwichtig, onstabiel, onstandvastig, onvast, wankel, wankelbaar
onberekenbaar (bn) :
capricieus, grillig, onbetrouwbaar, onvast, onvoorspelbaar, wispelturig, wisselvallig
broos (bn) :
breekbaar, fragiel, frêle, kwetsbaar, onvast, teder, teer, teertjes, zwak
onzeker (bn) :
aarzelend, onvast, twijfelend, twijfelmoedig, verlegen, weifelend
broos (bn) :
onbetrouwbaar, onvast, vergankelijk, wisselvallig, zwak
aarzelend (bn) :
halfslachtig, onvast, weifelachtig
wankel (zn) :
labiel, onstabiel, onvast, onzeker, tuitelig, wiebelig
labiel (zn) :
onvast, wankelbaar

woordverbanden van ‘onvast’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onvast
vast

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.22.210.

debug info: 0.0028 c