apart

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

apart (bn) :
afgescheiden, afgezonderd, afzonderlijk, gescheiden, gesepareerd, los, onderscheiden, separaat, uiteen
apart (bn) :
bepaald, bijzonder, exclusief, ongewoon, opvallend, origineel, speciaal
apart (bn) :
buitenissig, excentriek, raar, vreemd, zonderling
apart (bn) :
individueel

als synoniem van een ander trefwoord:

bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
vreemd (bn) :
apart, bijzonder, buitengewoon, curieus, dwaas, eigenaardig, gek, grappig, grillig, merkwaardig, onbegrijpelijk, ongewoon, onverklaarbaar, raar, wonderbaar, wonderlijk, zonderling
zonderling (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, excentriek, gek, komiek, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderbaar
buitengewoon (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, buitengemeen, exceptioneel, ongemeen, ongewoon, speciaal, uitzonderlijk, uniek, verbazend, vreemd, wonderbaarlijk, zeldzaam
los (bn) :
afneembaar, afzonderlijk, apart, beweegbaar, eraf, individueel, loshangend, onderbroken, ongebonden, onvast, onverpakt, open, slap, uiteen, vrij, wankel
uitzonderlijk (bn) :
abnormaal, apart, bijzonder, buitengemeen, buitengewoon, exceptioneel, extreem, ongekend, onvergelijkelijk, speciaal, uiterst, uniek, zeer, zeldzaam
excentriek (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, eigenaardig, extravagant, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
typisch (bn) :
apart, curieus, eigenaardig, gek, merkwaardig, opvallend, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
afzonderlijk (bn) :
apart, bijzonder, eigen, gescheiden, gesepareerd, los, separaat
origineel (bn) :
apart, bijzonder, eigenaardig, verrassend, zonderling
eigen (bn) :
afzonderlijk, apart, individueel, persoonlijk
speciaal (bn) :
apart, bijzonder, extra, uitzonderlijk
oorspronkelijk (bn) :
apart, excentriek, zonderling
individueel (bn) :
afzonderlijk, apart, los
afgezonderd (bn) :
apart

woordverbanden van ‘apart’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

apart
bijeen, een, gezamenlijk, samen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c