onbegrijpelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbegrijpelijk (bn) :
duister, onbevattelijk, onverstaanbaar, verward
onbegrijpelijk (bn) :
duister, raadselachtig, vreemd
onbegrijpelijk (bn) :
mysterieus

als synoniem van een ander trefwoord:

verward (bn) :
chaotisch, duister, incoherent, ingewikkeld, labyrintisch, onbegrijpelijk, onbestemd, onduidelijk, ongeordend, onordelijk, onsamenhangend, overhoop, raadselachtig, regelloos, vaag, vreemd, wanordelijk, warrig
raadselachtig (bn) :
delfisch, duister, enigmatisch, geheimzinnig, hiëroglifisch, ingewikkeld, mysterieus, mystiek, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, sfinxachtig, sibillijns, vreemd, wonderlijk
vreemd (bn) :
apart, bijzonder, buitengewoon, curieus, dwaas, eigenaardig, gek, grappig, grillig, merkwaardig, onbegrijpelijk, ongewoon, onverklaarbaar, raar, wonderbaar, wonderlijk, zonderling
onduidelijk (bn) :
duister, geheimzinnig, hermetisch, mysterieus, onbegrijpelijk, onbepaald, onbeslist, onhelder, onscherp, onzeker, schimmig, twijfelachtig, vaag, verward, warrig, wazig
duister (bn) :
cryptisch, geheimzinnig, mysterieus, nevelig, obscuur, onbegrijpelijk, onduidelijk, onverklaarbaar, raadselachtig, troebel, vaag, verborgen
verborgen (bn) :
cryptisch, duister, geheim, geheimzinnig, heimelijk, mystiek, occult, onbegrijpelijk, onbekend, onuitgesproken, verholen
zot (bn) :
absurd, dol, dwaas, gek, mal, onbegrijpelijk, ongerijmd, onzinnig
mysterieus (bn) :
duister, geheimzinnig, onbegrijpelijk, raadselachtig
vaag (bn) :
ambigu, onbestemd, onzeker, obscuur, onbegrijpelijk

woordverbanden van ‘onbegrijpelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbegrijpelijk
begrijpelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0094 c