onbegrijpelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbegrijpelijk (bn) :
duister, onverstaanbaar, verward, onbevattelijk
onbegrijpelijk (bn) :
duister, vreemd, raadselachtig
onbegrijpelijk (bn) :
mysterieus

als synoniem van een ander trefwoord:

verward (bn) :
duister, ingewikkeld, vreemd, warrig, onduidelijk, onbegrijpelijk, raadselachtig, vaag, onbestemd, chaotisch, onsamenhangend, wanordelijk, overhoop, incoherent, onordelijk, labyrintisch, regelloos, ongeordend
raadselachtig (bn) :
geheimzinnig, wonderlijk, duister, ingewikkeld, vreemd, onbegrijpelijk, mysterieus, mystiek, sfinxachtig, onverklaarbaar, ondoorgrondelijk, hiëroglifisch, delfisch, enigmatisch, sibillijns
vreemd (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, buitengewoon, wonderlijk, raar, merkwaardig, onbegrijpelijk, eigenaardig, apart, grillig, gek, grappig, zonderling, curieus, wonderbaar, onverklaarbaar
onduidelijk (bn) :
twijfelachtig, geheimzinnig, onbeslist, onbepaald, duister, warrig, wazig, onbegrijpelijk, onzeker, verward, vaag, onscherp, mysterieus, schimmig, hermetisch, onhelder
duister (bn) :
geheimzinnig, verborgen, onduidelijk, troebel, onbegrijpelijk, raadselachtig, vaag, nevelig, mysterieus, cryptisch, obscuur, onverklaarbaar
verborgen (bn) :
geheimzinnig, duister, onbekend, onbegrijpelijk, geheim, cryptisch, heimelijk, mystiek, occult, verholen, onuitgesproken
zot (bn) :
dwaas, onzinnig, onbegrijpelijk, dol, gek, mal, absurd, ongerijmd
mysterieus (bn) :
geheimzinnig, duister, onbegrijpelijk, raadselachtig
vaag (bn) :
onbegrijpelijk, onzeker, onbestemd, obscuur, ambigu

woordverbanden van ‘onbegrijpelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbegrijpelijk
begrijpelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c