gesloten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gesloten (bn) :
teruggetrokken, zwijgzaam, gereserveerd, terughoudend, introvert, eenzelvig, onmededeelzaam
gesloten (bn) :
compact, hecht, bijeen, aaneengesloten
gesloten (bn) :
geheimzinnig, beloken
gesloten (bn) :
dicht, ongeopend, toe

als synoniem van een ander trefwoord:

terughoudend (bn) :
bescheiden, gesloten, afstandelijk, voorzichtig, aarzelend, stroef, gereserveerd, verlegen, beheerst, achterhoudend
geheimzinnig (bn) :
gesloten, duister, verborgen, raadselachtig, mysterieus, mystiek, onverklaarbaar, ondoorgrondelijk
gereserveerd (bn) :
gesloten, afstandelijk, voorzichtig, koel, zuinig, aarzelend, terughoudend, omzichtig
gereserveerd (bn) :
gesloten, afstandelijk, koel, zuinig, terughoudend, afzijdig, eenzelvig
stug (bn) :
gesloten, afgemeten, onvriendelijk, weerbarstig, nors, stuurs
dicht (bn) :
gesloten, ongeopend, toe, potdicht, hermetisch, geloken
afgesloten (bn) :
gesloten, dicht, besloten
zwijgzaam (bn) :
gesloten
achterhoudend (bw) :
geheimzinnig, gesloten, terughoudend, geheimhoudend
toe (bw) :
gesloten, dicht

woordverbanden van ‘gesloten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dicht, gesloten, toe

Met betrekking tot oene openstaande deur zegt men zoowel: doe de deur dicht, als doe de deur toe; van eene niet openstaande zoowel: de deur is dicht, als de deur is toe. Eene gesloten deur is eene deur, die niet alleen dicht is, maar op slot is gedaan. Figuurlijk beteekent dicht geheimhoudend. De man is zoo dicht als een pot. Mondje dicht (of toe).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 61:

dicht, gesloten, toe

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gesloten
mededeelzaam, open

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c