gesloten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gesloten (bn):
eenzelvig, gereserveerd, introvert, onmededeelzaam, teruggetrokken, terughoudend, zwijgzaam
gesloten (bn):
aaneengesloten, bijeen, compact, hecht
gesloten (bn):
beloken, geheimzinnig
gesloten (bn):
dicht, ongeopend, toe

als synoniem van een ander trefwoord:

terughoudend (bn) :
aarzelend, achterhoudend, afstandelijk, beheerst, bescheiden, gereserveerd, gesloten, stroef, verlegen, voorzichtig
geheimzinnig (bn) :
duister, gesloten, mysterieus, mystiek, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, raadselachtig, verborgen
gereserveerd (bn) :
aarzelend, afstandelijk, gesloten, koel, omzichtig, terughoudend, voorzichtig, zuinig
gereserveerd (bn) :
afstandelijk, afzijdig, eenzelvig, gesloten, koel, terughoudend, zuinig
stug (bn) :
afgemeten, gesloten, nors, onvriendelijk, stuurs, weerbarstig
dicht (bn) :
geloken, gesloten, hermetisch, potdicht, toe, ongeopend
afgesloten (bn) :
besloten, dicht, gesloten
zwijgzaam (bn) :
gesloten
achterhoudend (bw) :
geheimhoudend, geheimzinnig, gesloten, terughoudend
toe (bw) :
dicht, gesloten

woordverbanden van ‘gesloten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dicht, gesloten, toe

Dicht — gesloten — toe. Met betrekking tot oene openstaande deur zegt men zoowel: doe de deur dicht, als doe de deur toe; van eene niet openstaande zoowel: de deur is dicht, als de deur is toe. Eene gesloten deur is eene deur, die niet alleen dicht is, maar op slot is gedaan. Figuurlijk beteekent dicht geheimhoudend. De man is zoo dicht als een pot. Mondje dicht (of toe).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dicht, gesloten, toe

DIGT, GESLOTEN, TOE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 61.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gesloten
mededeelzaam, open
zie ook:
in gesloten envelop

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0019 c